Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
528 411 € 518 589 € 538 474 € 564 184 € 524 184 € 568 081 € 1 072 795 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
110 477 € 95 351 € 104 970 € 114 899 € 133 714 € 156 233 € 178 034 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
110 477 € 95 351 € 104 970 € 114 899 € 133 714 € 156 233 € 178 034 €
012
A.II.1
Pozemky
2 727€ 2 727€ 2 727€ 2 727€ 2 728€ 2 728€ 2 728€
013
A.II.2
Stavby
82 372€ 88 870€ 95 368€ 101 866€ 108 364€ 114 962€ 127 744€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
25 378€ 3 754€ 6 875€ 10 306€ 22 622€ 38 543€ 47 562€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
417 353 € 421 490 € 432 102 € 447 435 € 388 528 € 409 224 € 891 546 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
255 164 € 257 068 € 261 597 € 241 215 € 245 526 € 237 857 € 226 259 €
032
B.I.1
Materiál
80 442€ 78 537€ 84 724€ 68 681€ 71 983€ 72 445€ 78 986€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
62€ 62€ 62€ 62€ 62€ 72€
034
B.I.3
Výrobky
103 124€ 105 829€ 102 093€ 101 059€ 104 727€ 102 108€ 84 226€
035
B.I.4
Zvieratá
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€
036
B.I.5
Tovar
70 036€ 71 202€ 73 218€ 69 913€ 67 254€ 61 742€ 61 475€
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
140 279 € 141 529 € 125 886 € 146 165 € 124 519 € 167 896 € 548 354 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
13 430€ 17 730€ 12 387€ 42 782€ 35 202€ 63 210€ 525 824€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
25 920€ 25 120€ 20 320€ 10 720€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
144€ 248€ 14 386€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
100 929€ 98 679€ 93 179€ 92 519€ 89 069€ 90 300€ 22 530€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
21 910 € 22 893 € 44 619 € 60 055 € 18 483 € 3 471 € 116 933 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 213€ 5 113€ 3 888€ 4 389€ 1 937€ 2 417€ 90 919€
057
B.IV.2
Účty v bankách
16 697€ 17 780€ 40 731€ 55 666€ 16 546€ 1 054€ 26 014€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
581 € 1 748 € 1 402 € 1 850 € 1 942 € 2 624 € 3 215 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
581€ 1 748€ 1 391€ 1 850€ 1 931€ 2 624€ 3 094€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
11€ 11€ 121€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
528 411 € 518 589 € 538 474 € 564 184 € 524 184 € 568 081 € 1 072 795 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
240 729 € 270 049 € 268 291 € 273 453 € 258 493 € 302 425 € 447 181 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
44 000 € 44 000 € 44 000 € 44 000 € 22 000 € 22 000 € 22 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
44 000€ 44 000€ 44 000€ 44 000€ 44 000€ 44 000€ 44 000€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-22 000€ -22 000€ -22 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
4 400 € 4 400 € 4 400 € 4 400 € 4 400 € 4 400 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
4 400€ 4 400€ 4 400€ 4 400€ 4 400€ 4 400€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
221 649 € 219 891 € 225 053 € 232 092 € 276 025 € 420 782 € 312 339 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
221 649€ 219 891€ 225 053€ 232 092€ 276 025€ 420 782€ 312 339€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-29 320 € 1 758 € -5 162 € -7 039 € -43 932 € -144 757 € 112 178 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
287 682 € 248 540 € 270 183 € 290 731 € 265 691 € 265 656 € 625 614 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
6 215 € 5 566 € 5 160 € 3 276 € 2 074 € 3 239 € 4 571 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 239€ 4 571€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 215€ 5 566€ 5 160€ 3 276€ 2 074€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
219 688 € 200 418 € 200 786 € 218 979 € 178 081 € 35 582 € 29 065 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
10 523€ 10 418€ 10 331€ 10 313€ 10 260€ 10 082€ 9 802€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
209 165€ 190 000€ 190 455€ 208 666€ 167 821€ 25 500€ 19 263€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
61 779 € 42 556 € 64 237 € 68 476 € 85 536 € 99 540 € 536 953 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
41 721€ 23 528€ 37 667€ 42 099€ 33 736€ 60 662€ 494 046€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 879€ 4 889€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 168€ 1 123€ 1 106€ 736€ 20 371€ 21 423€ 2 566€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 484€ 6 168€ 6 672€ 8 889€ 5 289€ 5 416€ 5 042€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 487€ 4 367€ 4 713€ 5 175€ 3 170€ 3 609€ 4 613€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
10 809€ 4 862€ 6 814€ 10 577€ 7 370€ 4 509€ 25 797€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
110€ 2 508€ 7 265€ 1 000€ 15 600€ 1 042€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
127 295 € 55 025 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
127 295€ 55 025€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé