Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
55 521€ 52 597€ 56 167€ 71 182€ 36 029€ 82 535€ 461 109€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
105 580€ 103 356€ 40 112€ 55 978€ 26 540€ 57 828€ 438 239€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-50 059 € -50 759 € 16 055 € 15 204 € 9 489 € 24 707 € 22 870 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
322 194 € 358 548 € 348 953 € 383 075 € 346 382 € 287 715 € 1 102 640 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
324 900€ 354 873€ 348 003€ 387 085€ 343 758€ 269 740€ 1 093 684€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-2 706€ 3 675€ 950€ -4 010€ 2 624€ 17 975€ 8 956€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
149 334 € 140 704 € 197 282 € 229 995 € 249 647 € 265 832 € 783 733 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
76 637€ 78 694€ 127 780€ 149 362€ 131 129€ 120 968€ 604 991€
10
B.2
Služby
72 697€ 62 010€ 69 502€ 80 633€ 118 518€ 144 864€ 178 742€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
122 801 € 167 085 € 167 726 € 168 284 € 106 224 € 46 590 € 341 777 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
141 844 € 148 587 € 153 757 € 145 347 € 110 020 € 142 447 € 147 520 €
13
C.1
Mzdové náklady
100 724€ 106 693€ 111 354€ 105 687€ 78 168€ 102 008€ 105 645€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
34 460€ 34 877€ 35 240€ 33 271€ 27 033€ 34 909€ 35 905€
16
C.4
Sociálne náklady
6 660€ 7 017€ 7 163€ 6 389€ 4 819€ 5 530€ 5 970€
17
D
Dane a poplatky
1 520€ 1 615€ 1 668€ 2 021€ 3 319€ 4 665€ 2 960€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 158€ 9 618€ 9 929€ 18 815€ 22 422€ 32 493€ 43 362€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
8 766€ 149€ 833€ 1 666€ 17 896€ 9 833€ 6 895€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 170€ 3 814€ 11 586€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
651€ 458€ 2 066€ 1 032€ -2 809€ 2 269€ -1 879€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 035€ 3€ 536€ 1 088€ 232€ 1 914€ 9 481€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 335€ 3 287€ 4 285€ 5 040€ 21 863€ 9 023€ 8 836€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-27 906 € 3 672 € -2 610 € -1 217 € -32 633 € -136 374 € 145 768 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 1€ 2€ 2€
39
N
Nákladové úroky
867€ 494€ 1 113€ 1 697€ 4 941€ 5 728€ 1 515€
40
XI.
Kurzové zisky
4€
41
O
Kurzové straty
6€ 12€ 18€ 170€ 97€ 27€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
58€ 7€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
545€ 460€ 469€ 926€ 5 286€ 2 567€ 3 660€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 414 € -954 € -1 592 € -2 640 € -10 339 € -8 383 € -5 200 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-29 320 € 2 718 € -4 202 € -3 857 € -42 972 € -144 757 € 140 568 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 3 182 € 960 € 28 390 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 3 182€ 960€ 28 390€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-29 320 € 1 758 € -5 162 € -7 039 € -43 932 € -144 757 € 112 178 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-29 320 € 2 718 € -4 202 € -3 857 € -42 972 € -144 757 € 140 568 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-29 320 € 1 758 € -5 162 € -7 039 € -43 932 € -144 757 € 112 178 €