Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nestlé Slovensko s.r.o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.

 • Názov Nestlé Slovensko s.r.o.
 • IČO 31568211
 • DIČ 2020466976
 • IČ DPH SK2020466976 podľa §4
 • Sídlo Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza
 • Dátum vzniku 28. júla 1992, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 3614/R
 • Základné imanie Podľa ORSR: 13 277 568 € / splatené 13 277 568 €
  Podľa účtovnej závierky: 13 277 568 €
 • Historický názov Nestlé Food, s.r.o. Prievidza
  (platné do 18. septembra 2001 )
  CARPATHIA s.r.o.
  (platné do 12. mája 1993 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Martin Mittner Konateľ Voleníkova 2720/4, 150 00 Praha 5, Česká republika 13. mája 2013
 • Konanie menom spoločnosti [od 22. júla 2010] Ak je v spoločnosti len jeden konateľ, zastupuje spoločnosť sám. Ak má spoločnosť viacerých konateľov, v mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Prokúra
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Milena Mikulová Prokúra Jégého 11/14, 971 01 Prievidza 17. júla 2004
Ing. Dušan Ďurdík Prokúra Jánošíkova 153/27, 971 01 Prievidza 1. februára 2017
Ing. Ľubomír Olha Prokúra Borovicová 5009/19, 900 27 Bernolákovo 5. mája 2017
Ing. Katarína Dobišová Prokúra Sama Chalupku 1890/5A, 971 01 Prievidza 9. augusta 2014
RNDr. Jaroslav Žiak, PhD. Prokúra Zlatná 754/18, 972 17 Kanianka 19. júna 2020
Ing. Šimon Januščák Prokúra Ulica na Kamenici 3088/12, 971 01 Prievidza 19. júna 2020
 • Prokúra koná [od 22. júla 2010] Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy najmenej dvaja prokuristi s dodatkom "prokúra".
Spoločníci
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
Société des Produits Nestlé S.A. Spoločník 100 % (13 277 568 €) Cham and Vevey, Avenue Nestlé 55, CH-1800 Vevey, Švajčiarska konfederácia
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
Nestlé zmrzlina SR, spol. s r. o. [31450571] Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza 30.11.2007
Cereal Partners Slovak Republic, s.r.o. [36015237] Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza 4.1.2019
Predmety podnikania
Názov Vznik
zámočníctvo 28.7.1992
reštauračné služby 28.7.1992
obchod s tovarom nevyžadujúci si zvláštne povolenie 12.5.1993
vedenie účtovníctva 4.6.1999
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí 4.6.1999
reklamná a propagačná činnosť 8.6.2001
vydavateľská činnosť 8.6.2001
výroba potravín 28.1.2004
leasingová činnosť 17.7.2004
nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj 30.11.2007
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice ŠN v B.Bystrici NZ 2l5/92 zo dňa 23.7.l992 podľa § 24, §§ 57 a l05 nasl. zák.č. 5l3/9l
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa ll.5.l993 bol schválený Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1976
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.8.l993 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1976
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.7.1994 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1976
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.5.1995 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1976
6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.1996 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1976
7. Konateľka dňa 03.07.1997 udelila nové prokúry.
8. Dodatok č.7 k spoločenskej zmluve.
9. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
10. Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve schválený na valnom zhromaždení dňa 28.5.1999.
Čestná prezidentka spoločnosti:
Ing. Darina Matyášová, Sládkovičova 10, Prievidza.
11. Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.5.2000 bol schválený dodatok k spoločenskej zmluve.
12. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 15.11.2000. Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením dňa 16.11.2000 /notárska zápisnica N 229/00, Nz 238/00 zo dňa 16.11.2000/.
13. Valné zhromaždenie dňa 12.4.2001, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník, schválilo zmenu spoločenskej zmluvy a prijalo Dodatok k spoločenskej zmluve. (notárska zápisnica N 98/01, NZ 97/01 zo dňa 12.4.2001)
14. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 98/01, NZ 97/01 zo dňa 12.4.2001) schválilo zmenu obchodného mena.
15. Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia dňa 27.06.2002 (notárska zápisnica N 245/02, Nz 245/02) odvolal odvolal prokúru udelenú Igorovi Gogovi, udelil prokúru Jaroslavovi Kollárovi a schválil úplné znenie zakladateľskej listiny v súlade so zák. 500/2001 Z.z.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka (notárska zápisnica N 188/2003, Nz 41973/2003 zo dňa 29.5.2003) o prevode časti obchodného podielu a nahradení zakladateľskej listiny spoločenskou zmluvou zo dňa 29.5.2003.
17. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 04.11.2003 rozhodlo o zúžení predmetu činnosti. Dodatok č.1 zo dňa 04.11.2003 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.05.2003.
18. Na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Nestlé Slovensko s. r. o. konanom dňa 20.11.2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Nestlé Slovensko s. r. o. so sídlom Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČO 31 568 211 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Nestlé zmrzlina SR, spol. s r. o. so sídlom Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČO 31 450 571 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti Nestlé zmrzlina SR, spol. s r. o. na obchodnú spoločnosť Nestlé Slovensko s. r. o. , a to ku dňu 30.11.2007. Obchodná spoločnosť Nestlé Slovensko s. r. o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Nestlé zmrzlina SR, spol. s r. o..
História zmien a podania