Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TIKO spol. s r.o. „v likvidácii“

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
-
-
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
646 177 € 835 035 € 1 089 765 € 1 154 574 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
586 713 € 771 560 € 1 016 531 € 1 087 135 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
59 464 € 63 475 € 73 234 € 67 439 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 060 € 5 391 € 1 560 € 6 753 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 060 € 5 391 € 1 560 € 6 753 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
31 569 € 17 276 € 27 334 € 22 324 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 530 € 4 536 € 12 952 € 11 054 €
10
B.2
Služby
24 039 € 12 740 € 14 382 € 11 270 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
0 € 0 € 30 955 € 51 590 € 47 460 € 51 868 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
28 348 € 37 377 € 35 147 € 34 222 €
13
C.1
Mzdové náklady
20 519 € 26 506 € 24 840 € 24 771 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 590 € 9 138 € 8 680 € 7 765 €
16
C.4
Sociálne náklady
1 239 € 1 733 € 1 627 € 1 686 €
17
D
Dane a poplatky
861 € 1 103 € 1 048 € 1 616 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 080 € 22 848 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 236 € 116 578 € 2 400 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 353 € 146 788 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 473 € 25 068 € 27 725 € 15 783 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
896 € 2 936 € 2 312 € 1 967 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
0 € 0 € 2 206 € 5 032 € 15 998 € 6 998 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
38
X.
Výnosové úroky
2 € 4 € 4 € 32 €
40
XI.
Kurzové zisky
1 588 € 1 386 € 1 270 € 1 524 €
41
O
Kurzové straty
9 € 22 € 25 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 259 € 4 027 € 4 304 € 3 649 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
0 € 0 € -669 € -2 646 € -3 052 € -2 118 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
0 € 0 € 1 537 € 2 386 € 12 946 € 4 880 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 880 € 2 801 € 936 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880 € 2 880 € 2 801 € 936 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
0 € 0 € -1 343 € -494 € 10 145 € 3 944 €
53
T
Mimoriadne náklady
864 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-864 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-864 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
0 € 0 € 1 537 € 2 386 € 12 082 € 4 880 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
0 € 0 € -1 343 € -494 € 9 281 € 3 944 €