Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.04.2017
31.12.2017
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
126 331 586€ 124 065 268€ 126 733 870€ 126 308 970€ 97 534 361€ 116 934 500€ 111 680 854€ 111 919 721€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
158 263 610 € 131 840 556 € 132 396 234 € 132 845 634 € 102 241 335 € 121 704 714 € 117 449 247 € 114 427 228 € 111 350 859 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
68 682 013€ 61 213 393€ 63 262 799€ 62 526 307€ 45 616 970€ 50 103 774€ 47 311 600€ 45 218 726€ 36 764 346€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
56 050 080€ 61 024 901€ 61 921 627€ 62 522 108€ 50 934 371€ 64 338 591€ 63 586 093€ 61 640 500€ 70 355 277€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 599 493€ 1 826 974€ 1 549 444€ 1 260 555€ 983 020€ 1 157 897€ 783 161€ 809 925€ 447 057€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
362 513€ 443 034€ 290 782€ 543 093€ 157 911€ 169 874€ -172 474€ -589 846€ -267 844€
07
V.
Aktivácia
3 229 818€ 3 913 454€ 4 218 241€ 4 687 395€ 3 503 059€ 4 601 444€ 3 481 978€ 3 098 301€ 3 058 230€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
260 405€ 869 528€ 865 056€ 1 026 361€ 796 495€ 530 315€ 1 890 044€ 3 612 159€ 308 902€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
28 079 288€ 2 549 272€ 288 285€ 279 815€ 249 509€ 802 819€ 568 845€ 637 463€ 684 891€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
142 623 683 € 119 586 478 € 117 195 896 € 117 596 307 € 92 241 918 € 111 804 305 € 104 650 113 € 103 006 973 € 99 626 596 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
26 550 309€ 23 668 864€ 22 330 320€ 23 274 353€ 18 446 121€ 20 636 419€ 19 039 630€ 18 545 971€ 15 572 229€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
29 569 907€ 33 162 476€ 30 686 466€ 29 168 477€ 21 332 440€ 27 795 357€ 25 078 898€ 24 495 239€ 29 641 403€
13
C.
Opravné položky k zásobám
24 685€ 94 337€ -500 196€ 352 051€ 1 580 230€ 348 498€ 424 542€ 1 183 752€ -214 243€
14
D.
Služby
36 763 755€ 36 897 246€ 39 019 463€ 39 461 325€ 31 884 398€ 38 369 678€ 37 265 962€ 34 247 018€ 32 924 532€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16 631 587 € 16 939 794 € 17 005 914 € 15 648 795 € 11 914 126 € 15 350 831 € 16 192 676 € 15 261 240 € 15 740 717 €
16
E.1.
Mzdové náklady
11 432 670€ 11 609 094€ 11 518 292€ 10 713 978€ 7 743 189€ 10 507 268€ 11 067 136€ 10 080 906€ 11 084 571€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 665 737€ 4 591 566€ 4 545 174€ 4 342 725€ 3 286 532€ 3 987 906€ 4 184 409€ 3 864 911€ 4 002 704€
19
E.4.
Sociálne náklady
533 180€ 739 134€ 942 448€ 592 092€ 884 405€ 855 657€ 941 131€ 1 315 423€ 653 442€
20
F.
Dane a poplatky
86 075€ 101 241€ 86 704€ 77 873€ 5 176€ 115 023€ 107 885€ 126 199€ 150 251€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 304 312€ 7 101 887€ 6 716 748€ 8 401 031€ 6 367 544€ 7 866 596€ 5 632 622€ 6 493 257€ 4 748 308€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 610 500€ 7 446 939€ 7 246 038€ 8 845 131€ 5 473 631€ 6 412 578€ 5 603 860€ 6 689 552€ 5 448 561€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-1 306 188€ -345 052€ -529 290€ -444 100€ 893 913€ 1 454 018€ 28 762€ -196 295€ -700 253€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
443 138€ 149 398€ 225 626€ 243 866€ 19 789€ 212 448€ 35 507€ 1 479 126€ 149 891€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
205 615€ 144 762€ 504 425€ 521 010€ 151 023€ 146 830€ 750 321€ 151 088€ 85 019€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27 044 300€ 1 326 473€ 1 120 426€ 447 526€ 541 071€ 962 625€ 122 070€ 1 024 083€ 828 489€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
15 639 927 € 12 254 078 € 15 200 338 € 15 249 327 € 9 999 417 € 9 900 409 € 12 799 134 € 11 420 255 € 11 724 263 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
37 015 261 € 34 598 833 € 39 706 840 € 39 283 252 € 27 952 142 € 33 221 628 € 33 181 326 € 31 705 626 € 32 433 145 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
135 122 € 1 192 557 € 542 261 € 392 852 € 439 196 € 355 798 € 1 685 888 € 568 783 € 245 306 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 051 € 1 € 15 261 € 1 548 € 1 070 € 1 144 € 1 251 € 948 € 2 220 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 051€ 1€ 14 763€ 1 322€ 269€ 759€ 1 251€ 948€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
498€ 226€ 801€ 385€ 2 220€
42
XII.
Kurzové zisky
71 093€ 384 538€ 108 708€ 252 225€ 369 550€ 178 783€ 1 045 371€ 47 992€ 162 094€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
62 978€ 808 018€ 418 292€ 137 978€ 68 576€ 175 871€ 639 266€ 512 304€ 75 652€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 101€ 7 539€ 5 340€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 259 890 € 1 779 158 € 1 017 905 € 783 394 € 405 185 € 600 024 € 804 876 € 839 368 € 1 057 643 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
6 891€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-17 643€ 3 622€ -27 245€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
297 256 € 246 211 € 157 414 € 399 € -1 575 € 3 898 € 10 657 € 9 961 € 233 440 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
297 256€ 246 211€ 157 412€ 397€ 1 193€ 1 125€ 10 655€ 9 961€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2€ 2€ -2 768€ 2 773€ 2€ 233 440€
52
O.
Kurzové straty
544 937€ 567 360€ 299 061€ 344 846€ 283 377€ 376 784€ 516 996€ 539 631€ 403 894€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
322 440€ 799 000€ 396 778€ 238 047€ 8 982€ 4 365€ 51 404€ 75 412€ 224 710€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
95 257€ 166 587€ 164 652€ 200 102€ 114 401€ 214 977€ 243 462€ 203 851€ 222 844€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 124 768 € -586 601 € -475 644 € -390 542 € 34 011 € -244 226 € 881 012 € -270 585 € -812 337 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
14 515 159 € 11 667 477 € 14 724 694 € 14 858 785 € 10 033 428 € 9 656 183 € 13 680 146 € 11 149 670 € 10 911 926 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 638 371 € 3 026 941 € 3 286 963 € 3 743 823 € 2 561 146 € 2 311 478 € 3 378 503 € 2 790 045 € 2 739 049 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 868 582€ 2 223 236€ 3 244 931€ 3 995 779€ 3 026 624€ 3 776 141€ 3 253 553€ 3 204 487€ 2 874 540€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
769 789€ 803 705€ 42 032€ -251 956€ -465 478€ -1 464 663€ 124 950€ -414 442€ -135 491€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 876 788 € 8 640 536 € 11 437 731 € 11 114 962 € 7 472 282 € 7 344 705 € 10 301 643 € 8 359 625 € 8 172 877 €