Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 27.11.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 233 z roku 2012 3.12.2012
 • Úpadca FENIX, s.r.o., Košice
  IČO: 31655785
  Jiskrova 3
  040 01   Košice
Oznam

Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti FENIX, s.r.o., Košice, so sídlom Jiskrova 3, 040 01 Košice, IČO: 31 655 785, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro, vo vložke č. 1719/V súdom bez likvidácie, podľa ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až

po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z .z. v Obchodnom vestníku.

V Košiciach, dňa 27. novembra 2012

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31CbR/105/2011
 • ICS 7111232679
 • Vydal JUDr. Július Tóth
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Lucia Buľková