Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„ik” INTERKONTAKT a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
224 225 € 117 867 € 386 558 € 499 584 € 524 020 € 693 474 € 1 183 380 € 1 576 129 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
224 225€ 117 867€ 386 558€ 499 584€ 524 020€ 693 474€ 1 183 380€ 1 576 129€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
112 704 € 69 759 € 333 893 € 433 259 € 485 996 € 632 324 € 1 052 063 € 1 431 111 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 145€ 9 385€ 6 489€ 6 614€ 6 675€ 11 318€ 15 800€ 25 061€
10
B.2
Služby
102 559€ 60 374€ 327 404€ 426 645€ 479 321€ 621 006€ 1 036 263€ 1 406 050€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
111 521 € 48 108 € 52 665 € 66 325 € 38 024 € 61 150 € 131 317 € 145 018 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
67 635 € 48 495 € 45 776 € 41 846 € 54 513 € 88 799 € 103 260 € 153 749 €
13
C.1
Mzdové náklady
31 930€ 29 887€ 38 195€ 62 451€ 73 204€ 112 343€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
11 163€ 9 385€ 13 779€ 22 522€ 25 282€ 34 732€
16
C.4
Sociálne náklady
2 683€ 2 574€ 2 539€ 3 826€ 4 774€ 6 674€
17
D
Dane a poplatky
7 025€ 5 820€ 5 666€ 5 544€ 4 594€ 8 103€ 5 004€ 6 056€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 861€ 9 861€ 9 861€ 10 904€ 10 910€ 11 085€ 11 662€ 21 525€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 000€ 7 550€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 817€ 1 538€ 32€ 305€ 1 434€ 2 397€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
33 620€ 4 047€ 5 462€ 5 743€ 6 869€ 8 790€ 5 845€ 976€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
9 297 € -21 177 € -14 100 € 2 320 € -33 862 € -55 322 € 14 530 € -34 891 €
38
X.
Výnosové úroky
37€ 18€
39
N
Nákladové úroky
2 722€ 2 281€ 3 482€ 4 238€ 4 788€ 5 897€ 6 339€ 6 071€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 5€ 5€ 22€ 60€ 43€ 9€ 3€
41
O
Kurzové straty
47€ 7€ 38€ 2€ 39€ 448€ 17€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 298€ 2 258€ 2 108€ 2 619€ 3 082€ 3 854€ 7 513€ 8 935€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-7 065 € -4 541 € -5 623 € -6 798 € -7 812 € -9 747 € -14 291 € -15 002 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 232 € -25 718 € -19 723 € -4 478 € -41 674 € -65 069 € 239 € -49 893 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
480 € 480 € 2 880 € 2 880 € 3 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
480€ 480€ 2 880€ 2 880€ 3€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 232 € -25 718 € -20 203 € -4 958 € -44 554 € -67 949 € 239 € -49 896 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 232 € -25 718 € -19 723 € -4 478 € -41 674 € -65 069 € 239 € -49 893 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 232 € -25 718 € -20 203 € -4 958 € -44 554 € -67 949 € 239 € -49 896 €