Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Súkromná autobusová doprava s.r.o. [zrušená]

 • Vydaný 17.6.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 118 z roku 2014 23.6.2014
 • Úpadca Súkromná autobusová doprava s.r.o.
  IČO: 31694659
  M. R. Štefánika 1632/39
  075 01   Trebišov
Oznam

Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti:

Súkromná autobusová doprava s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 1632/39, Trebišov 075 01, IČO: 31694 659, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vložke číslo 17478/V súdom bez likvidácie, podľa ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z.

v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 357/2013 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 33CbR/34/2013
 • ICS 7113211805
 • Vydal JUDr. Isabel Fulková
 • Odoslal Eva Olajosova

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 29.4.2015
Výmaz 18.8.2015

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
23.6.2014
Rozhodnutie Zrušenie