Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
140 733€ 3 683€ 1 335€ 5 054€ 1 811€ 4 636€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
112 220€ 3 460€ 1 253€ 4 686€ 1 710€ 3 703€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
28 513 € 223 € 82 € 368 € 101 € 933 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 206 417 € 3 266 611 € 3 972 091 € 1 318 880 € 1 167 173 € 1 756 191 € 1 928 017 € 916 317 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 206 297€ 3 266 611€ 3 972 091€ 1 318 880€ 1 167 173€ 1 756 191€ 1 928 017€ 916 317€
07
II.3
Aktivácia
120€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
910 496 € 2 938 821 € 3 656 322 € 1 066 954 € 928 522 € 1 472 103 € 1 591 822 € 635 731 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
280 182€ 609 451€ 531 025€ 282 375€ 469 877€ 614 738€ 398 200€ 304 761€
10
B.2
Služby
630 314€ 2 329 370€ 3 125 297€ 784 579€ 458 645€ 857 365€ 1 193 622€ 330 970€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
295 921 € 327 790 € 344 282 € 252 149 € 238 733 € 284 456 € 336 296 € 281 519 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
221 519 € 208 651 € 209 608 € 178 919 € 205 170 € 215 736 € 205 221 € 176 594 €
13
C.1
Mzdové náklady
156 243€ 143 313€ 142 548€ 125 181€ 146 262€ 153 204€ 144 759€ 124 979€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
53 984€ 49 772€ 46 838€ 43 010€ 50 440€ 52 993€ 50 532€ 43 532€
16
C.4
Sociálne náklady
11 292€ 15 566€ 20 222€ 10 728€ 8 468€ 9 539€ 9 930€ 8 083€
17
D
Dane a poplatky
5 218€ 5 224€ 4 573€ 4 673€ 4 116€ 4 451€ 4 276€ 4 194€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
41 634€ 28 015€ 39 283€ 43 953€ 40 647€ 45 863€ 36 394€ 53 346€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 304€ 10 026€ 100€ 56 100€ 52 355€ 10 410€ 2 115€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 862€ 10 681€ 21 142€ 9 824€ 1 960€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 560€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 709€ 25 791€ 3 746€ 7 450€ 5 552€ 1 695€ 19 536€ 17 514€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 142€ 32 911€ 11 830€ 7 099€ 12 038€ 8 822€ 8 483€ 21 994€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
23 421 € 84 944 € 82 834 € 24 955 € 27 733 € 42 492 € 97 484 € 43 060 €
38
X.
Výnosové úroky
174€ 703€ 4€
39
N
Nákladové úroky
7 627€ 6 780€ 7 715€ 5 439€ 9 042€ 18 504€ 17 791€ 14 951€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 635€ 3 520€ 3 745€ 4 060€ 2 731€ 3 479€ 6 665€ 7 291€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-12 262 € -10 300 € -11 460 € -9 499 € -11 599 € -21 280 € -24 452 € -22 242 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
11 159 € 74 644 € 71 374 € 15 456 € 16 134 € 21 212 € 73 032 € 20 818 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 505 € 20 378 € 16 322 € 4 420 € 4 394 € 6 766 € 18 602 € 4 096 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5 531€ 19 949€ 16 322€ 4 420€ 4 394€ 6 766€ 18 602€ 4 096€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 026€ 429€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
7 654 € 54 266 € 55 052 € 11 036 € 11 740 € 14 446 € 54 430 € 16 722 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
11 159 € 74 644 € 71 374 € 15 456 € 16 134 € 21 212 € 73 032 € 20 818 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
7 654 € 54 266 € 55 052 € 11 036 € 11 740 € 14 446 € 54 430 € 16 722 €