Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

T.E. - TEPELNÁ ENERGIA, s.r.o. v reštrukturalizácii

Údaje z Obchodného registra spoločnosti T.E. - TEPELNÁ ENERGIA, s.r.o. v reštrukturalizácii

 • Názov T.E. - TEPELNÁ ENERGIA, s.r.o. v reštrukturalizácii
 • IČO 31718761
 • DIČ 2020517279
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa pondelok, 1. novembra 2021
 • Sídlo Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
 • Dátum vzniku 20. decembra 1995, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 61448/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 599 250 € / splatené 599 250 €
 • Historický názov T.E. - TEPELNÁ ENERGIA, s.r.o.
  (platné do 8. apríla 2010 )
  TTS, spol. s r.o.
  (platné do 29. júla 1999 )
  Tatranská teplárenská spoločnosť, s.r.o.
  (platné do 19. októbra 1998 )
 • Historické sídlo Košovská cesta 11B, 971 01 Prievidza
  (platné do 17. októbra 2009)
  Nábrežná 4, 971 01 Prievidza
  (platné do 18. novembra 2003)
  Milkina 16, 971 01 Prievidza
  (platné do 4. decembra 2001)
  Devín 15, 059 84 Vyšné Hágy
  (platné do 29. júla 1999)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Reštrukturalizačné konanie
 • Dátum povolenia 29. januára 2010
 • Dôvod povolenia Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.1.2010, sp. Zn. 2R 3/09, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 29.1.2010, ktorým súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka T.E. – TEPELNÁ ENERGIA, s.r.o., Klincová 37/B, Bratislava, IČO : 31 718 761. Do funkcie správcu súd ustanovil JUDr. Jozefa Tuhovčáka, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, Bratislava, zn. správcu S 207.
 • Reštrukturalizačný správca I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava [36865265]

Predmety podnikania
Názov Vznik
správa nehnuteľnosti na základe honoráru alebo kontraktu 20.12.1995
sprostredkovanie obchodu 20.12.1995
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 20.12.1995
poradenská činnosť v energetike 22.2.2000
výpočet spotreby tepla a vody 24.11.2000
údržba a prevádzka databáz 24.11.2000
veľkoobchod v rozsahu voľných živností 24.11.2000
maloobchod v rozsahu voľných živností 24.11.2000
reklamné činnosti 24.11.2000
obsluha technologických zariadení 4.12.2001
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností 11.2.2002
vypracovanie dokumentácie a projektu technického vybavenia jednoduchých stavieb - vykurovanie a zdroje tepla 11.2.2002
vypracovanie dokumentácie a projektu technologického a energetického vybavenia jednoduchých a drobných stavieb - zariadenia pre distribúciu technických plynov 11.2.2002
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 11.2.2002
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovacie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia 17.7.2003
inžinierske stavby - líniové vedenie a rozvody 17.7.2003
veľkoobchodná činnosť v oblasti sanitárnych potrieb 31.3.2004
veľkoobchod s meračmi tepla a počítadlami tepla 31.3.2004
veľkoobchod s vodomermi na teplú a studenú vodu 31.3.2004
maloobchodná činnosť v oblasti vymedzenej veľkoobchodnou činnosťou 31.3.2004
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov (do 1000 V v obj. tr. A) dodavateľským spôsobom 31.3.2004
revízie a skúšky kotlov 1. Triedy, stabilných tlakových nádob a kovových tlakových nádob v rozsahu osvedčenia 31.3.2004
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov) 31.3.2004
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 31.3.2004
vykonávanie bytových a občianskych stavieb 31.3.2004
vykonávanie priemyselných stavieb 31.3.2004
prenájom motorových vozidiel 31.3.2004
montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky kotlov a tlakových nádob dodavateľským spôsobom v rozsahu kotlov 3. a 4. triedy a tlakových nádob stabilných skupín 31.3.2004
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 31.3.2004
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov 31.3.2004
montáž sanitárnej inštalácie 31.3.2004
veľkoobchodná činnosť v oblasti kurenárskych potrieb 31.3.2004
montáž kurenárskych potrieb 31.3.2004
montáž a opravy plynových zariadení 31.3.2004
zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov 26.10.2006
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.09.1995 podľa zákona č. 513/91 Zb.
2. Dodatok č. 1 zo dňa 11.09.1998 k spoločenskej zmluve.
Súd vracia navrhovateľovi preplatok súdneho poplatku vo výške 2.500,- Sk, po právoplatnosti tohto uznesenia, cestou Daňového úradu v Poprade.
O d ô v o d n e n i e :
Navrhovateľ návrhom zo dňa 21.10.1997, doplnenými podaniami zo dňa 4.9. a 25.9.1998, požiadal o zápis zmien
v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke číslo 2715/P/7142/V/ pri : Tatranská teplárenská spoločnosť, s.r.o.. Na výzvu súdu zaplatil v kolkoch súdny poplatok 2.600,- Sk, ale zrejme nedopatrením dvakrát, čím mu vznikol na poplatku preplatok vo výške 2.600,- Sk.
O vrátení preplatku súdneho poplatku kráteného o 100,- Sk, súd rozhodol podľa ust. § 11 pds. 2,4,6 zák.č. 71/92 Zb. v znení zák. č. 150/93 Z.z.
3. Dodatok č. 2 zo dňa 12.10.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
Dodatok č. 3 zo dňa 19.11.1998 k spoločenskej zmluve.
Dodatok č. 4 zo dňa 03.12.1998 k spoločenskej zmluve.
4. Valné zhromaždenie dňa30.06.1999 schválilo dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 25.06.1999 sa so spoločnosťou ENEX Prievidza, spol. s r.o., zlučuje spoločnosť ABEX, spol. s r.o., Nábrežná 4, Prievidza, IČO: 30 223 008, ktorá bola rozhodnutím valného zhromaždenia ku dňu 25.06.1999 zrušená bez likvidácie. Na spoločnosť ENEX Prievidza, spol. s r.o., prechádza ku dňu výmazu spoločnosti ABEX, spol. s r.o. z obchodného registra imanie, všetky práva a záväzky, vrátane práva pokračovať v prevádzkovaní živností zaniknutej spoločnosti.
Valné zhromaždenie dňa 1.11.1999 schválilo prevod časti obchodného podielu a dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 1.11.1999.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 1.12.1999 schválilo zvýšenie základného imania peňažnými vkladmi spoločníkov a dodatok č.7 k spoločenskej zmluve.
6. Valné zhromaždenie dňa 22.3.2000 schválilo rozšírenie predmetu činnosti, odvolanie konateľov a menovanie nového konateľa, schválilo zriadenie dozornej rady, prevod časti obchodného podielu, novú spoločenskú zmluvu, ktorá v celom rozsahu nahrádza spoločenskú zmluvu prijatú pri založení spoločnosti a jej dodatky 1. až 7.
7. Riadne valné zhromaždenie dňa 17.4.2001 schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 28.5.2001 schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.6.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy (Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve), zlúčenie s obchodnou spoločnosťou TARKO spol. s r.o., so sídlom Nová 592, 972 17 Kanianka, IČO 36 007 072 dňom 30.6.2001 a prevzatie všetkých jej záväzkov, pohľadávok a celého obchodného imania ako jej univerzálny právny nástupca.
8. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.8.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č.4 k spoločenskej zmluve.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 15.12.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č.5 k spoločenskej zmluve.
9. Valné zhromaždenie dňa 28.9.2001 schválilo prevod časti obchodného podielu a zrušenie dozornej rady.
10. Valné zhromaždenie dňa 08.03.2002 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy dodatkom č. 7.
11. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.05.2002 schválilo rozdelenie a prevod častí obchodných podielov (zmluvy o prevode častí obchodných podielov) a zmenu spoločenskej zmluvy (dodatok č.8).
12. Valné zhromaždenie dňa 26.5.2003 schválilo dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve.
13. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 18.07.2003 schválilo zlúčenie so spoločnosťou ENEX Prievidza, spol. s r.o., Prievidza, Košovská cesta 11B, IČO: 31 627 129, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Na spoločnosť T.E.-TEPELNÁ ENERGIA, s.r.o., Prievidza prechádza celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti t.j. súbory všetkých aktív a pasív zrušenej spoločnosti, všetky, práva, záväzky vrátane práva pokračovať v prevádzkovaní predmetu podnikania v celom rozsahu, ako na univerzálneho právneho nástupcu. Zmluva o zlúčení zo dňa 23. septembra 2003. Dodatok č.10 zo dňa 18.07.2003 k spoločenskej zmluve.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2009.
15. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.2.2010 č.k. 34 Exre/508/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.2.2010.
16. Súd zastavuje reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka: T.E.-TEPELNÁ ENERGIA s. r. o. , so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 31 718 761.

Súd začína konkurzné konanie na majetok dlžníka: T.E.-TEPELNÁ ENERGIA s. r. o. , so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 31 718 761.

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka T.E.-TEPELNÁ ENERGIA s. r. o. , so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 31 718 761.

Súd ustanovuje správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. , so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, značka správcu: S 1436.