Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DS Smith Packaging Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.05.2022
30.04.2023
01.05.2021
30.04.2022
01.05.2020
30.04.2021
01.05.2019
30.04.2020
01.05.2018
30.04.2019
01.05.2017
30.04.2018
01.05.2016
30.04.2017
01.05.2015
30.04.2016
01.05.2014
30.04.2015
01.05.2013
30.04.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
35 356 616€ 33 295 710€ 28 358 206€ 23 511 605€ 24 792 101€ 21 273 046€ 18 340 720€ 12 821 760€ 12 463 774€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
43 285 292 € 42 522 826 € 41 047 947 € 33 391 024 € 31 938 715 € 22 249 147 € 18 361 358 € 12 836 780 € 12 467 097 € 15 248 929 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
30 078 322€ 28 790 935€ 23 936 824€ 19 270 274€ 22 603 103€ 19 640 882€ 17 305 796€ 12 231 456€ 12 227 007€ 15 081 472€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 649 986€ 2 851 239€ 2 857 935€ 2 481 888€ 334 621€ 400€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 628 308€ 1 653 536€ 1 563 448€ 1 759 443€ 1 854 377€ 1 632 164€ 1 034 923€ 590 304€ 236 367€ 159 340€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 015€ 1 296€ -25 468€ -342€ 24 151€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 091€ 182 267€ 23 406€ 4 320€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 924 570€ 9 043 553€ 12 715 208€ 9 856 355€ 7 118 143€ 976 101€ 20 639€ 15 020€ 3 323€ 8 117€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
40 307 788 € 39 535 059 € 39 737 082 € 33 565 859 € 31 748 818 € 22 149 325 € 17 815 027 € 12 542 619 € 11 340 072 € 14 628 345 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
25 001 126€ 23 933 349€ 20 305 905€ 15 992 692€ 18 902 015€ 16 582 028€ 14 134 731€ 10 067 002€ 9 227 054€ 12 505 742€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 670 323€ 1 272 271€ 1 225 615€ 1 794 698€ 158 495€ 141 002€ 87 771€ 53 023€ 60 813€ 55 081€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-42 540€ -2 113€ 17 945€ 33 428€ 218 946€ -9 940€ 3 135€ -47 508€ 8 217€ 108 176€
14
D.
Služby
4 005 818€ 3 527 873€ 3 610 943€ 3 708 556€ 3 463 817€ 2 808 855€ 2 366 028€ 1 705 568€ 1 306 154€ 1 252 135€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 601 631 € 1 654 543 € 1 473 940 € 1 719 109 € 1 622 235 € 1 427 559 € 1 088 129 € 667 531 € 654 561 € 631 277 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 152 721€ 1 159 190€ 1 043 604€ 1 220 392€ 1 157 593€ 1 012 063€ 774 139€ 493 151€ 463 959€ 473 379€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
408 300€ 414 278€ 376 060€ 431 788€ 416 943€ 368 152€ 261 428€ 149 384€ 162 574€ 136 476€
19
E.4.
Sociálne náklady
40 610€ 81 075€ 54 276€ 66 929€ 47 699€ 47 344€ 52 562€ 24 996€ 28 028€ 21 422€
20
F.
Dane a poplatky
22 106€ 16 819€ 21 179€ 22 527€ 16 001€ 12 050€ 13 528€ 3 980€ 1 167€ 748€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 884€ 46 719€ 48 069€ 50 853€ 32 611€ 8 162€ 7 589€ 9 312€ 9 855€ 13 881€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 884€ 46 719€ 48 069€ 50 853€ 32 611€ 8 162€ 7 589€ 9 312€ 9 855€ 13 881€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 615€ 182 267€ 23 406€ 4 263€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 497€ -72€ 5 493€ 1 630€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 015 328€ 8 903 331€ 13 033 486€ 10 220 590€ 7 330 435€ 1 179 609€ 114 116€ 83 783€ 66 758€ 59 675€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 977 504 € 2 987 767 € 1 310 865 € -174 835 € 189 897 € 99 822 € 546 331 € 294 161 € 1 127 025 € 620 584 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 722 904 € 4 565 626 € 3 172 331 € 1 981 889 € 2 072 979 € 1 751 101 € 1 749 054 € 1 043 675 € 1 861 536 € 1 319 678 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
68 501 € 21 274 € 13 792 € 72 € 6 € 49 € 5 698 € 306 € 4 840 € 4 626 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
68 501 € 21 274 € 13 792 € 5 663 € 306 € 4 759 € 4 560 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
68 501€ 21 274€ 13 792€ 5 663€ 306€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4 759€ 4 560€
42
XII.
Kurzové zisky
72€ 6€ 49€ 35€ 81€ 66€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
30 843 € 14 586 € 30 213 € 14 510 € 12 046 € 5 920 € 4 834 € 4 740 € 11 722 € 3 246 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
27 056 € 9 609 € 25 534 € 9 553 € 6 933 € 683 € 59 € 58 € 18 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
27 056€ 9 609€ 25 534€ 9 553€ 6 933€ 683€ 59€ 58€ 18€
52
O.
Kurzové straty
66€ 528€ 199€ 114€ 430€ 165€ 123€ 495€ 9 092€ 325€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 721€ 4 449€ 4 480€ 4 843€ 4 683€ 5 072€ 4 711€ 4 186€ 2 572€ 2 903€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
37 658 € 6 688 € -16 421 € -14 438 € -12 040 € -5 871 € 864 € -4 434 € -6 882 € 1 380 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 015 162 € 2 994 455 € 1 294 444 € -189 273 € 177 857 € 93 951 € 547 195 € 289 727 € 1 120 143 € 621 964 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
645 893 € 635 100 € 247 270 € 11 801 € 52 088 € 29 504 € 133 738 € 68 519 € 282 465 € 164 883 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
741 956€ 642 543€ 268 533€ 94 823€ 31 220€ 194 628€ 67 194€ 259 025€ 195 838€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-96 063€ -7 443€ -21 263€ 11 801€ -42 735€ -1 716€ -60 890€ 1 325€ 23 440€ -30 955€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 369 269 € 2 359 355 € 1 047 174 € -201 074 € 125 769 € 64 447 € 413 457 € 221 208 € 837 678 € 457 081 €