Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štátny fond rozvoja bývania

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
216 586€ 173 979€ 137 894€ 85 457€ 97 828€ 75 760€ 166 771€ 75 483€ 103 931€ 77 834€ 125 727€ 68 809€ 53 103€ 85 383€ 111 776€ 84 637€
02
501
Spotreba materiálu
116 202€ 135 206€ 76 448€ 80 968€ 63 026€ 43 186€ 132 163€ 55 863€ 81 833€ 49 744€ 97 637€ 40 719€ 34 377€ 70 013€ 87 807€ 60 982€
03
502
Spotreba energie
100 384€ 38 773€ 61 447€ 4 489€ 34 802€ 32 574€ 34 609€ 19 620€ 22 098€ 28 090€ 28 090€ 28 090€ 18 727€ 15 369€ 23 969€ 23 655€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
2 388 735€ 2 328 742€ 2 530 337€ 1 372 416€ 1 490 077€ 1 046 577€ 1 076 933€ 1 010 977€ 542 023€ 676 059€ 391 566€ 342 926€ 225 273€ 180 150€ 241 725€ 189 515€
07
511
Opravy a udržiavanie
111 168€ 272 383€ 278 871€ 271 517€ 266 606€ 283 698€ 176 710€ 247 182€ 189 249€ 132 477€ 101 309€ 81 636€ 93 079€ 65 364€ 59 739€ 53 247€
08
512
Cestovné
13 871€ 13 386€ 10 502€ 2 638€ 3 536€ 3 951€ 5 760€ 7 941€ 11 921€ 8 440€ 3 724€ 2 606€ 5 985€ 4 385€ 7 923€ 9 890€
09
513
Náklady na reprezentáciu
23 316€ 21 954€ 9 082€ 609€ 9 311€ 10 473€ 7 169€ 24 735€ 5 179€ 3 708€ 2 197€ 670€ 2 679€ 714€ 1 706€ 1 971€
10
518
Ostatné služby
2 240 380€ 2 021 020€ 2 231 883€ 1 097 651€ 1 210 624€ 748 456€ 887 294€ 731 120€ 335 673€ 531 434€ 284 336€ 258 014€ 123 530€ 109 688€ 172 357€ 124 407€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
4 483 680€ 3 801 734€ 3 298 070€ 2 619 324€ 2 546 584€ 2 077 863€ 1 926 218€ 1 787 059€ 1 657 049€ 1 343 009€ 1 365 766€ 1 079 290€ 1 109 473€ 935 764€ 805 046€ 747 187€
12
521
Mzdové náklady
3 056 629€ 2 593 490€ 2 245 228€ 1 761 099€ 1 703 676€ 1 428 459€ 1 313 495€ 1 217 743€ 1 141 775€ 917 119€ 938 474€ 744 783€ 742 670€ 644 855€ 569 047€ 531 371€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 061 647€ 906 477€ 781 407€ 607 923€ 583 926€ 498 951€ 463 772€ 428 227€ 399 576€ 325 914€ 334 439€ 220 541€ 214 949€ 188 818€ 167 494€ 153 458€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
156 637€ 130 923€ 116 712€ 95 143€ 92 442€ 73 585€ 67 015€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
208 767€ 170 845€ 154 723€ 155 158€ 166 540€ 76 868€ 81 936€ 141 089€ 115 698€ 99 976€ 92 853€ 113 966€ 151 853€ 102 091€ 68 505€ 62 358€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 344€ 2 490€ 409€ 1 397€ 1 326€ 1 377€ 1 469€ 1 246€ 250€ 59€ 486€ 200€ 200€ 214€ 155€ 175€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 344€ 2 490€ 409€ 1 397€ 1 326€ 1 377€ 1 469€ 1 246€ 250€ 59€ 486€ 200€ 200€ 214€ 155€ 175€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 106 080€ 315€ 810€ 82 359€ 760€ 760€ 268 730€ 760€ 19 448€ 206 760€ 0€ 0€ 0€ 43 497€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
24 061€ 315€ 50€ 81 599€ 18 688€ 206 000€ 0€ 0€ 0€ 9 964€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
1 081 569€ 267 970€ 0€ 0€ 0€ 19 707€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
450€ 760€ 760€ 760€ 760€ 760€ 760€ 760€ 760€ 0€ 0€ 0€ 13 825€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 947 864€ 1 176 711€ 353 127€ 1 008 284€ 2 333 059€ 3 366 484€ 9 154 112€ 8 863 559€ 9 689 663€ 9 693 543€ 12 341 804€ 9 290 021€ 5 880 517€ 5 162 549€ 3 618 350€ 6 939 618€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 781 027€ 1 009 416€ 353 127€ 240 119€ 167 506€ 178 307€ 489 030€ 436 053€ 419 299€ 336 327€ 260 837€ 283 767€ 266 892€ 246 904€ 184 580€ 104 709€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
62 500€ 42 837€ 34 561€ 20 160€ 20 278€ 24 555€ 22 728€ 15 184€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
58 000€ 42 837€ 34 561€ 20 160€ 20 278€ 24 555€ 22 728€ 15 184€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
166 837€ 167 295€ 239 394€ 768 165€ 2 165 553€ 3 125 677€ 8 665 082€ 8 427 506€ 9 270 364€ 9 314 378€ 12 046 405€ 8 986 095€ 5 593 348€ 4 891 089€ 3 411 042€ 6 819 724€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
166 837€ 167 295€ 239 394€ 768 165€ 2 165 553€ 3 125 677€ 8 665 082€ 8 427 506€ 9 270 364€ 9 314 378€ 12 046 405€ 8 986 095€ 5 593 348€ 4 891 089€ 3 411 042€ 6 819 724€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 094 894€ 1 100 694€ 1 124 047€ 1 207 937€ 10 245 167€ 2 244 302€ 1 189 588€ 1 220 403€ 1 215 443€ 1 227 803€ 1 952 350€ 2 002 163€ 2 077 652€ 2 175 554€ 2 400 444€ 1 353 309€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 15€ 0€ 21€ 16€ 0€ 3€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 094 894€ 1 100 694€ 1 124 047€ 1 207 937€ 10 245 167€ 2 244 302€ 1 189 588€ 1 220 403€ 1 215 428€ 1 227 803€ 1 952 350€ 2 002 163€ 2 077 631€ 2 175 538€ 2 400 444€ 1 345 153€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 8 153€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
87 046€ 38 063€ 126 440€ 158 173€ 10 601€ 70 358€ 211 318€ 96 549€ 121 399€ 170 248€ 1 010 745€ 655 598€ 3 313 398€ 1 058 286€ 840 507€ 350 603€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
121 399€ 170 248€ 1 010 745€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
87 046€ 38 063€ 126 440€ 158 173€ 10 601€ 70 358€ 211 318€ 96 549€ 655 598€ 3 313 398€ 1 058 286€ 840 507€ 350 603€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
11 326 228€ 8 622 413€ 7 570 639€ 6 453 799€ 16 807 001€ 8 883 481€ 13 727 170€ 13 324 006€ 13 330 518€ 13 208 003€ 17 395 204€ 13 439 007€ 12 659 616€ 9 597 900€ 8 061 499€ 9 665 044€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
35 029€ 23 305€ 40 637€ 25 034 673€ 89 274 772€ 25 024 584€ 25 025 265€ 21 417 165€ 32 051 516€ 55 295 319€ 64 613 237€ 54 950 552€ 54 752 171€ 54 900 297€ 137 497 628€ 75 990 464€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 500€ 2 784€ 2 350€ 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 996€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
10 705€ 13 775€ 40 611€ 34 246€ 43 794€ 21 702€ 25 184€ 47 451€ 23 402€ 1 676€ 17 432€ 119 746€ 226 462€ 257 483€ 0€ 22 729€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
24 324€ 30€ 26€ 25 000 427€ 89 230 978€ 25 000 097€ 25 000 081€ 21 367 364€ 32 027 214€ 55 293 643€ 64 595 805€ 54 830 805€ 54 525 709€ 54 642 814€ 137 497 628€ 75 966 740€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 556 873€ 393 397€ 1 597 533€ 799 806€ 1 542 257€ 829 649€ 8 427 506€ 9 270 365€ 9 296 353€ 12 080 967€ 9 006 255€ 5 613 626€ 4 915 644€ 3 433 770€ 6 834 908€ 6 025 929€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
21 641€ 33 964€ 51 600€ 65 000€ 62 500€ 42 837€ 34 561€ 20 160€ 20 278€ 24 555€ 22 728€ 15 184€ 17 200€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 615€ 25 473€ 44 500€ 54 000€ 58 000€ 42 837€ 34 561€ 20 160€ 20 278€ 24 555€ 22 728€ 15 184€ 17 200€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 026€ 8 491€ 7 100€ 11 000€ 4 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
1 535 233€ 359 433€ 1 545 933€ 734 806€ 1 479 757€ 829 649€ 8 427 506€ 9 270 365€ 9 253 515€ 12 046 405€ 8 986 095€ 5 593 348€ 4 891 089€ 3 411 042€ 6 819 724€ 6 008 729€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
1 535 233€ 359 433€ 1 545 933€ 734 806€ 1 479 757€ 829 649€ 8 427 506€ 9 270 365€ 9 253 515€ 12 046 405€ 8 986 095€ 5 593 348€ 4 891 089€ 3 411 042€ 6 819 724€ 6 008 729€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
22 902 518€ 18 263 529€ 19 395 375€ 23 008 170€ 22 675 701€ 24 649 798€ 25 510 518€ 26 812 718€ 28 008 218€ 29 403 153€ 31 027 055€ 30 255 458€ 29 353 421€ 28 646 862€ 27 601 577€ 27 508 005€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
22 570 965€ 18 082 400€ 19 395 375€ 21 052 824€ 22 675 009€ 24 648 494€ 25 507 807€ 13 388€ 26 951€ 113 251€ 300 696€ 532 119€ 655 856€ 717 418€ 23 809€ 1 414 139€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 2€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
331 553€ 181 129€ 1 955 346€ 692€ 1 304€ 2 710€ 26 799 330€ 27 981 267€ 29 289 902€ 30 726 359€ 29 723 338€ 28 697 566€ 27 929 444€ 27 577 766€ 26 093 865€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
73 730 542€ 65 155 844€ 32 538 081€ 58 768 521€ 26 352 831€ 148 561 863€ 84 782 815€ 854 803€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
73 730 542€ 65 155 844€ 32 538 081€ 58 768 521€ 26 352 831€ 148 561 863€ 84 782 815€ 854 803€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
98 224 963€ 83 836 075€ 53 571 627€ 107 611 170€ 113 492 730€ 76 856 862€ 58 963 289€ 206 062 110€ 154 138 902€ 97 634 241€ 104 646 547€ 90 819 635€ 89 021 237€ 86 980 929€ 171 934 114€ 109 524 398€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
86 898 735€ 75 213 662€ 46 000 988€ 101 157 371€ 96 685 730€ 67 973 381€ 45 236 119€ 192 738 104€ 140 808 384€ 84 426 238€ 87 251 343€ 77 380 627€ 76 361 621€ 77 383 029€ 163 872 615€ 99 859 354€
136
591
Splatná daň z príjmov
218 827€ 5 723€ 4 414€ 3 243€ 2 561€ 2 986€ 2 544€ 1 454€ 1 841€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
86 679 909€ 75 213 662€ 45 995 265€ 101 152 957€ 96 682 487€ 67 970 820€ 45 233 133€ 192 735 561€ 140 806 930€ 84 424 397€ 87 251 343€ 77 380 627€ 76 361 621€ 77 383 029€ 163 872 615€ 99 859 354€