Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj, Košice'
za rok 2015

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 427,2 € Nákup hudobných nástrojov na mimoškolské aktivity vedené v komunitných centrách
e) podpora vzdelávania 228,96 € Nákup nábytku na predškolskú prípravu vedenú v komunitných centrách
e) podpora vzdelávania 283,24 € Nákup didaktický pomôcok na aktivity vedené v komunitných centrách
e) podpora vzdelávania 439,18 € Výdavky súvisiace so zabezpečením odborného školenia pre pracovníkov komunitných centier
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 016,42 € Organizácia letného tábora pre klientov komunitných centier
Spolu 3 395 €