Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
32 869€ 23 412€ 26 034€ 30 293€ 18 276€ 30 719€ 6 972€ 12 149€ 16 552€ 20 952€
02
502
Spotreba energie
1 536€ 1 337€ 1 533€ 1 373€ 2 438€ 3 510€ 2 692€ 4 531€ 7 550€ 5 533€
04
511
Opravy a udržiavanie
128€ 0€ 1 072€ 15 976€ 6 128€ 1 574€ 2 304€ 2 251€ 5 132€ 9 118€
05
512
Cestovné
3 960€ 2 045€ 2 405€ 7 433€ 6 671€ 3 636€ 2 189€ 6 627€ 2 120€ 6 430€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 128€ 2 144€ 1 363€ 4 626€ 2 123€ 3 378€ 1 939€ 629€ 2 217€ 2 240€
07
518
Ostatné služby
288 072€ 287 509€ 325 339€ 365 303€ 394 595€ 397 785€ 352 365€ 341 691€ 264 403€ 301 408€
08
521
Mzdové náklady
159 097€ 134 702€ 102 023€ 158 108€ 98 582€ 29 127€ 37 399€ 57 782€ 47 759€ 46 760€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
54 548€ 45 151€ 34 731€ 55 950€ 31 520€ 9 722€ 13 245€ 19 907€ 9 807€ 10 805€
11
527
Zákonné sociálne náklady
3 684€ 1 231€ 3 003€ 3 572€ 2 043€ 971€ 1 157€ 1 321€ 1 395€ 1 590€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ -148€ 0€ 148€ 133€ 88€
14
532
Daň z nehnuteľností
187€ 187€ 0€ 115€ 115€ 268€ 197€ 197€ 196€ 171€
15
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 992€ 106€ 124€ 607€ 310€ 337€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
559€ 0€ 103€ 3 088€ 11€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 515€ 214€ 41€ 0€ 9€ 60€ 179€
18
543
Odpísanie pohľadávky
1 500€ 2 418€ 0€ 2 287€ 183€
19
544
Úroky
0€ 4 150€ 38€ 16€ 192€ 476€
20
545
Kurzové straty
9€ 0€ 4€ 3€ 0€ 1 211€ 11€ 1€
21
546
Dary
0€ 50€ 515€ 6€
22
547
Osobitné náklady
0€ 150€ 308€
23
548
Manká a škody
44€ 0€ 86€ 120€
24
549
Iné ostatné náklady
2 848€ 3 692€ 2 650€ 8 246€ 9 497€ 9 695€ 5 175€ 4 880€ 13 058€ 3 765€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 305€ 5 305€ 5 305€ 3 216€ 6 988€ 8 614€ 7 403€ 7 522€ 23 855€ 25 728€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 542 975€
30
556
Tvorba fondov
0€ 136 028€ 281 853€ 103 864€ 85 818€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
75 128€ 0€ 7 606€ 1 191€ 0€ 304€ 1 950€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-14 425€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
312 407€ 30 561€ 162 527€ 326 114€ 198 903€ 0€ 198 731€ 573 710€ 284 037€ 332 212€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
338 729€ 441 446€ 112 742€ 115 352€ 157 747€ 140 625€ 332 085€ 11 199€ 1 000€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
42 684€ 30 000€ 177 652€ 298 470€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
73 574€ 72 928€ 105 817€ 149 144€ 246 740€ 166 573€ 143 761€ 251 829€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 353 770€ 1 095 878€ 918 962€ 1 430 595€ 1 323 324€ 1 938 009€ 1 212 089€ 1 385 969€ 679 748€ 753 291€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 13€
40
602
Tržby z predaja služieb
0€ 1 660€ 373€ 2 505€ 1 178€ 6 958€ 5 601€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 50€
53
644
Úroky
0€ 15€ 37€ 78€ 12 334€ 12 884€
54
645
Kurzové zisky
1€ 0€ 0€ 0€ 55€ 16€
55
646
Prijaté dary
0€ 182 516€ 5 559€ 5 559€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 15€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 2 798€ 2 677€ 0€ 212€ 3 957€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 500€ 565 000€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
35 299€ 14 977€ 8 521€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
2 448€ 3 697€ 0€ 15 619€ 13 395€ 13 703€ 315€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 107 817€ 75 037€ 416 454€ 166 573€ 183 541€ 276 889€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 741€ 1 632€ 678€ 7 368€ 2 575€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 1 896€ 8 400€ 8 400€ 8 899€ 2 532€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
1 098 242€ 907 559€ 640 294€ 874 639€ 631 863€ 455 271€ 609 221€ 339 762€ 484 565€ 565 835€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
16 628€ 16 234€ 10 913€ 15 058€ 6 340€ 0€ 2 831€ 8 102€ 14 268€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
28 867€ 53 571€ 102 382€ 228 782€ 163 702€ 58 164€ 283 512€ 284 795€ 145 464€ 141 317€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
111 265€ 82 811€ 28 656€ 176 363€ 167 219€ 281 853€ 103 864€ 118 001€
73
691
Dotácie
58 834€ 0€ -5 479€ 26 714€ 5 478€ 337 071€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 313 837€ 1 097 923€ 908 736€ 1 369 880€ 1 385 058€ 1 757 475€ 1 217 144€ 1 389 227€ 682 211€ 749 300€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-39 933€ 2 044€ -10 226€ -60 715€ 61 734€ -180 534€ 5 054€ 3 257€ 2 463€ -3 991€
76
591
Daň z príjmov
0€ 5 172€ 5 054€ 3 116€ 3 067€ 2 507€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-39 933€ 2 044€ -10 226€ -60 715€ 61 734€ -185 706€ 0€ 141€ -604€ -6 498€