Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku, Bratislavská 44, Malinovo [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.08.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 538 277€ 1 574 715€ 1 596 769€ 1 634 600€ 1 653 195€ 1 143 362€ 1 179 758€ 8 241 538€ 8 323 130€ 8 499 545€ 1 119 523€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 527 615€ 1 525 380€ 1 552 280€ 1 579 827€ 1 597 516€ 1 087 736€ 1 123 925€ 8 190 958€ 8 210 303€ 8 481 604€ 1 064 570€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 527 615€ 1 525 380€ 1 552 280€ 1 579 827€ 1 597 516€ 1 087 736€ 1 123 925€ 8 190 958€ 8 210 303€ 8 481 604€ 1 064 570€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
287 211€ 287 211€ 287 211€ 287 211€ 287 211€ 287 211€ 287 211€ 7 316 225€ 7 316 225€ 7 442 039€ 5 871€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 191 393€ 1 203 680€ 1 227 147€ 764 742€ 799 596€ 799 217€ 833 691€ 870 776€ 888 732€ 906 688€ 924 296€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
20 993€ 16 873€ 20 306€ 452€ 1 309€ 3 023€ 3 957€ 5 279€ 6 602€ 7 924€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 0€ 67€ 270€ 473€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
28 019€ 17 617€ 17 617€ 527 874€ 510 257€ 0€ 0€ 0€ 126 006€ 126 006€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
10 662€ 49 334€ 44 489€ 54 773€ 55 679€ 55 233€ 54 970€ 50 579€ 112 826€ 17 941€ 53 058€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
0€ 0€ 0€ 0€ 383€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
0€ 0€ 0€ 0€ 383€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
13 491€ 0€ 59 463€ 200€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
13 491€ 0€ 59 463€ 200€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
10 662€ 1 325€ 7 323€ 7 603€ 7 303€ 4 602€ 19 382€ 21 345€ 15 044€ 7 259€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 646€ 1 666€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
42€ 0€ 0€ 0€ 2 886€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
730€ 7 323€ 7 603€ 7 303€ 4 602€ 2 494€ 3 210€ 7 474€ 5 593€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 4 039€ 0€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
9 932€ 1 283€ 0€ 16 887€ 18 135€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
48 009€ 44 489€ 47 450€ 48 075€ 47 930€ 36 877€ 31 198€ 32 018€ 2 697€ 45 415€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
48 009€ 44 489€ 47 450€ 48 075€ 47 930€ 36 877€ 31 198€ 32 018€ 2 697€ 45 415€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
392€ 864€ 0€ 0€ 0€ 1 895€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
392€ 864€ 0€ 0€ 0€ 1 895€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 538 277€ 1 574 715€ 1 596 769€ 1 634 600€ 1 653 195€ 1 143 362€ 1 179 758€ 8 241 538€ 8 323 130€ 8 499 545€ 1 119 523€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-3 578€ -15 539€ -29 246€ -12 762€ -10 325€ -20 977€ -5 426€ -4 357€ 47 647€ -156 781€ 43 286€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-3 578€ -15 539€ -29 246€ -12 762€ -10 325€ -20 977€ -14 518€ -5 426€ -4 357€ 47 647€ -156 781€ 43 286€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-15 539€ -26 403€ -5 358€ -10 325€ -20 977€ -14 518€ -4 357€ 53 840€ -76 136€ -161 811€ 110 749€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
11 961€ 10 864€ -23 888€ -2 437€ 10 652€ -6 458€ -1 069€ -58 197€ 123 782€ 5 030€ -67 463€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 541 855€ 1 590 134€ 1 626 015€ 1 647 362€ 1 663 380€ 1 162 637€ 1 181 297€ 8 241 938€ 8 270 137€ 8 648 095€ 1 063 647€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
3 195€ 3 195€ 3 195€ 19 966€ 12 013€ 11 031€ 200€ 16 276€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
3 195€ 3 195€ 3 195€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 16 276€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
19 966€ 12 013€ 11 031€ 200€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 518 089€ 1 526 110€ 1 552 280€ 1 587 150€ 1 604 668€ 1 093 731€ 1 125 504€ 8 199 189€ 8 208 167€ 8 487 105€ 935 761€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
875€ 730€ 7 323€ 7 603€ 7 303€ 4 602€ 2 494€ 3 210€ 12 372€ 5 593€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
1 517 213€ 1 525 380€ 1 552 280€ 1 579 827€ 1 597 064€ 1 086 427€ 1 120 902€ 8 187 001€ 8 204 957€ 8 474 733€ 930 167€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 9 694€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
5 858€ 7 126€ 2 904€ 11 765€ 10 151€ 9 278€ 4 764€ 2 707€ 7 400€ 3 766€ 619€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
5 858€ 7 126€ 2 904€ 11 765€ 10 151€ 9 278€ 4 764€ 2 707€ 7 400€ 3 766€ 619€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
14 713€ 53 703€ 67 637€ 48 447€ 48 562€ 59 629€ 31 063€ 28 029€ 43 539€ 157 024€ 110 991€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
14 601€ 16 929€ 25 634€ 10 254€ 10 856€ 21 258€ 0€ 624€ 13 103€ 112 112€ 80 208€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 518€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
898€ 1 005€ 745€ 618€ 732€ 323€ 487€ 443€ 620€ 334€
163
12.
Zamestnanci
(331))
14 924€ 15 600€ 15 603€ 17 353€ 16 227€ 18 043€ 15 816€ 16 970€ 22 213€ 17 934€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
10 736€ 14 218€ 11 770€ 10 824€ 12 681€ 10 229€ 9 201€ 10 114€ 18 117€ 9 988€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 320€ 3 795€ 2 840€ 2 439€ 2 874€ 2 225€ 1 657€ 1 665€ 3 962€ 2 010€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
112€ 8 896€ 7 384€ 7 234€ 6 473€ 5 857€ 244€ 244€ 1 244€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
120€ 139€ 1 701€ 3 887€ 3 957€ 5 346€ 8 231€ 12 590€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
120€ 139€ 1 701€ 3 887€ 3 957€ 5 346€ 8 231€ 12 590€