Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
665 765€ 664 006€ 538 186€ 596 713€ 748 156€ 651 907€ 640 774€ 1 083 257€ 1 071 630€ 602 669€ 629 076€
02
502
Spotreba energie
597 647€ 278 138€ 296 189€ 349 299€ 300 323€ 272 941€ 244 878€ 259 152€ 228 870€ 218 584€ 227 354€
03
504
Predaný tovar
22 489€ 10 455€ 30 619€ 24 349€ 25 323€ 21 697€ 34 292€ 20 424€ 25 512€ 30 500€ 68 002€
04
511
Opravy a udržiavanie
105 065€ 87 532€ 107 294€ 131 425€ 194 519€ 125 208€ 75 816€ 71 651€ 53 094€ 91 870€ 74 751€
05
512
Cestovné
196 246€ 50 391€ 37 180€ 261 532€ 309 260€ 151 613€ 127 615€ 152 934€ 172 262€ 189 533€ 151 223€
06
513
Náklady na reprezentáciu
34 289€ 12 109€ 11 249€ 24 430€ 51 456€ 35 478€ 22 852€ 26 440€ 29 843€ 29 703€ 26 115€
07
518
Ostatné služby
1 417 580€ 1 223 562€ 865 248€ 1 287 630€ 1 060 047€ 1 018 906€ 893 629€ 759 088€ 954 647€ 1 314 495€ 1 138 344€
08
521
Mzdové náklady
10 132 045€ 9 742 041€ 9 057 164€ 8 847 169€ 8 168 110€ 7 829 996€ 7 582 325€ 7 152 983€ 7 531 316€ 7 091 317€ 7 031 777€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
3 473 282€ 3 333 661€ 2 961 265€ 3 033 984€ 2 819 854€ 2 686 913€ 2 568 409€ 2 445 752€ 2 562 995€ 2 407 456€ 2 158 793€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
48 168€ 48 643€ 49 574€ 49 335€ 49 857€ 34 183€ 19 555€ 18 964€ 17 470€ 16 388€ 16 726€
11
527
Zákonné sociálne náklady
421 470€ 329 299€ 321 756€ 397 961€ 291 766€ 258 144€ 287 484€ 260 896€ 249 570€ 238 345€ 186 304€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
3 156€ 3 156€ 3 156€ 1 866€ 1 875€ 1 761€ 1 761€ 196€ 2 268€ 2 268€ 2 268€
15
538
Ostatné dane a poplatky
37 177€ 37 913€ 37 830€ 15 703€ 18 580€ 17 418€ 17 544€ 13 935€ 15 184€ 9 060€ 12 160€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 414€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
7€ 0€ 61€ 750€ 60€ 0€ 0€ 30€ 915€ 0€ 134€
18
543
Odpísanie pohľadávky
1 360€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 472€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
1 384€ 1 268€ 981€ 939€ 828€ 1 062€ 829€ 1 009€ 863€ 492€ 1 216€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 743€ 0€ 0€ 0€ 17 872€ 0€
22
547
Osobitné náklady
216 298€ 115 862€ 106 517€ 220 255€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
3 543€ 865€ 2 375€ 166€ 356€ 301€ 301€ 3 006€ 234€ 0€ 826€
24
549
Iné ostatné náklady
1 340 117€ 784 763€ 725 755€ 734 046€ 663 749€ 746 072€ 724 171€ 906 862€ 966 085€ 1 075 562€ 1 390 611€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 090 646€ 1 040 780€ 966 034€ 1 308 919€ 1 306 317€ 1 273 022€ 1 614 285€ 1 378 315€ 1 776 020€ 1 862 319€ 1 749 642€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 067€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
708 637€ 462 828€ 678 244€ 570 968€ 626 148€ 602 489€ 836 255€ 846 083€ 934 046€ 1 058 067€ 1 225 096€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
200€ 0€ 0€ 0€ 4 700€ 0€ 0€ 0€ -89€ 23€ -461€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
20 516 576€ 18 227 271€ 16 796 676€ 17 857 438€ 16 641 282€ 15 731 855€ 15 697 840€ 15 401 390€ 16 592 736€ 16 256 523€ 16 090 431€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 634€
40
602
Tržby z predaja služieb
544 458€ 266 813€ 273 976€ 492 599€ 506 927€ 459 821€ 456 420€ 390 490€ 242 569€ 363 027€ 639 127€
41
604
Tržby za predaný tovar
19 569€ 6 034€ 20 872€ 33 253€ 36 805€ 39 403€ 45 256€ 48 739€ 53 498€ 59 381€ 45 359€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 9 663€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
1 970€ 569€ 899€ 151€ 225€ 52€ 230€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 53€ 42€ 35€ 37€ 31€ 26€ 24€ 38€ 44€ 73€
54
645
Kurzové zisky
81€ 16€ 34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 170€ 0€ 23€ 97€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
1 618 937€ 1 541 487€ 1 396 511€ 1 406 155€ 1 500 582€ 1 684 941€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
395 443€ 303 216€ 190 704€ 349 895€ 18 970€ 13 879€ 1 806 853€ 1 843 054€ 1 892 313€ 1 829 407€ 2 126 913€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 667€ 0€ 4 000€ 0€ 0€ 0€ 3 667€ 2 070€ 10 095€ 0€ 1 316€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
213 676€ 137 471€ 109 903€ 99 556€ 100 658€ 75 022€ 40 127€ 34 128€ 28 124€ 29 324€ 24 247€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
31 395€ 16 997€ 19 781€ 30 880€ 30 431€ 41 446€ 16 151€ 9 415€ 11 973€ 18 511€ 46 533€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 700€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
16 934 261€ 16 490 333€ 16 422 999€ 15 495 205€ 14 533 727€ 13 688 194€ 14 283 430€ 12 851 201€ 14 465 310€ 14 184 439€ 13 968 151€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
19 766 507€ 18 762 988€ 18 439 721€ 17 917 392€ 16 728 362€ 16 002 789€ 16 652 159€ 15 179 291€ 16 703 918€ 16 484 156€ 16 869 149€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-750 070€ 535 717€ 1 643 045€ 59 955€ 87 080€ 270 934€ 954 319€ -222 099€ 111 182€ 227 633€ 778 719€
76
591
Daň z príjmov
10 353€ 6 978€ 10 280€ 3 279€ 7 842€ 7 232€ 5 781€ 3 756€ 6 271€ 10 633€ 12 296€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-760 423€ 528 739€ 1 632 765€ 56 675€ 79 238€ 263 701€ 948 538€ -225 854€ 104 911€ 217 000€ 766 423€