Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ábovce

Spoločnosť Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ábovce bola založená 1. januára 1995

  • IČO 31919146
  • Sídlo Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ábovce
    98044 Abovce
  • Právna forma Cirkevná organizácia
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví