Badminton klub MI Trenčín

Spoločnosť Badminton klub MI Trenčín bola založená 11. augusta 1994

  • IČO 34011242
  • DIČ 2021532799
  • Sídlo Badminton klub MI Trenčín
    Kraskova 8 91101 Trenčín
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví