Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

M G M, spol. s r.o. [zrušená]

 • Vydaný 17.10.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 206 z roku 2018 24.10.2018
 • Úpadca M G M, spol. s r.o.
  IČO: 34098097
  Tehelná 471/10
  907 03   Myjava
Oznam

Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Trenčín v právnej veci o zrušenie obchodnej spoločnosti M G M, spol. s r.o. so sídlom Tehelná 471/10, Myjava, IČO 34 098 097, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 18659/R podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38CbR/45/2018
 • ICS 3118201965
 • Vydal Mgr. Filip Bojda
 • Vydal FN sudca

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 26.7.2019
Výmaz 22.6.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
24.10.2018
Rozhodnutie Zrušenie