Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Považská pálenica, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 658€ -3 099€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
-3 015€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 658 € -84 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
-21 319 € 4 049 € 36 447 € 60 936 € 25 653 € -10 361 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
8 261€ 30 983€ 9 318€ 87 829€ 77 280€ 30 038€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-29 580€ -26 934€ 27 129€ -26 893€ -51 627€ -40 399€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
8 306 € 13 652 € 16 081 € 34 272 € 61 803 € 36 867 € 24 158 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 272€ 13 059€ 10 374€ 24 449€ 48 738€ 26 792€ 19 435€
10
B.2
Služby
3 034€ 593€ 5 707€ 9 823€ 13 065€ 10 075€ 4 723€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-8 306 € -34 971 € -12 032 € 2 175 € -867 € -6 556 € -34 603 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
28 398 € 28 324 € 5 212 € 13 202 € 11 172 € 32 366 € 70 171 €
13
C.1
Mzdové náklady
49 678€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
17 243€
16
C.4
Sociálne náklady
3 250€
17
D
Dane a poplatky
2 388€ 2 289€ 2 231€ 2 163€ 2 233€ 2 252€ 2 231€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
578 926€ 410 866€ 410 866€ 411 075€ 431 533€ 318 483€ 267 747€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
234 500€ 253 700€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 379€ 57 069€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
75 839€ 137 822€ 137 822€ 138 263€ 128 117€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-31€ 136€ 662€ 2 342€ 59€ 6 604€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-542 148 € -482 186 € -435 176 € -287 913 € -84 347 € -26 262 € -253 239 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
2 234€ 2 243€ 3 455€ 5 672€ 7 230€
40
XI.
Kurzové zisky
38€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
916€ 481€ 616€ 779€ 1 187€ 1 068€ 1 217€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-916 € -481 € -2 849 € -3 021 € -4 642 € -6 740 € -8 408 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-543 064 € -482 667 € -438 025 € -290 934 € -88 989 € -33 002 € -261 647 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-543 064 € -482 667 € -438 985 € -291 894 € -89 949 € -33 962 € -261 647 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-543 064 € -482 667 € -438 025 € -290 934 € -88 989 € -33 002 € -261 647 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-543 064 € -482 667 € -438 985 € -291 894 € -89 949 € -33 962 € -261 647 €