Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze

2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.05.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 035 221€ 4 591 697€ 5 235 629€ 5 108 656€ 5 428 575€ 5 964 717€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 320 197 € 4 845 387 € 5 450 220 € 5 564 515 € 5 431 051 € 5 687 563 € 5 734 642 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
199 695€ 1 181 443€ 1 277 182€ 1 356 396€ 882 363€ 1 257 158€ 1 940 410€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 823 754€ 3 396 571€ 3 806 612€ 3 852 598€ 4 197 316€ 4 097 365€ 3 918 164€
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 772€ 13 683€ 24 510€ 26 634€ 28 977€ 74 052€ 106 143€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-9 273€ -1 788€ -12 856€ -47 943€ 13 670€ 1 196€ -25 525€
07
V.
Aktivácia
60 624€ 71 416€ 70 631€ 234 267€ 69 574€ 220 967€ 120 966€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
230 950€ 177 336€ 281 921€ 51 494€ 237 541€ 33 177€ -325 945€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 675€ 6 726€ 2 220€ 91 069€ 1 610€ 3 648€ 429€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 210 154 € 4 801 373 € 5 302 735 € 5 515 346 € 5 458 376 € 5 670 578 € 5 666 303 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
107 613€ 694 633€ 774 334€ 745 166€ 472 645€ 691 877€ 1 094 100€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
157 222€ 231 044€ 307 588€ 337 614€ 392 992€ 402 523€ 446 142€
14
D.
Služby
205 891€ 184 113€ 247 850€ 192 109€ 296 472€ 192 195€ 116 360€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 499 954 € 3 370 006 € 3 645 339 € 3 923 663 € 4 005 352 € 4 087 103 € 3 873 897 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 825 744€ 2 455 269€ 2 690 602€ 2 922 872€ 2 989 168€ 3 001 371€ 2 832 082€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
612 252€ 809 309€ 840 483€ 902 104€ 907 432€ 974 997€ 929 950€
19
E.4.
Sociálne náklady
61 958€ 105 428€ 114 254€ 98 687€ 108 752€ 110 735€ 111 865€
20
F.
Dane a poplatky
14 849€ 24 358€ 22 755€ 19 200€ 22 950€ 19 427€ 21 680€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
106 323€ 174 746€ 214 120€ 133 161€ 229 802€ 218 143€ 212 338€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
106 323€ 174 746€ 214 120€ 133 161€ 229 802€ 218 143€ 212 338€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
76 352€ 100 437€ 75 587€ 146 493€ 10 781€ 32 238€ -122 024€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 546€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
41 950€ 22 036€ 15 162€ 17 940€ 24 836€ 27 072€ 23 810€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-889 957 € 44 014 € 147 485 € 49 169 € -27 325 € 16 985 € 68 339 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 615 846 € 3 551 535 € 3 836 307 € 4 147 063 € 4 029 791 € 4 364 143 € 4 403 556 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 955 € 20 € 55 € 83 € 2 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 955 € 1 € 1 € 2 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 955€ 1€ 1€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
20€ 54€ 82€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
23 233 € 27 408 € 21 666 € 30 236 € 36 451 € 51 894 € 55 729 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
17 933 € 19 235 € 14 982 € 24 133 € 28 839 € 44 401 € 47 743 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
17 933€ 19 235€ 14 982€ 24 133€ 28 839€ 44 401€ 47 743€
52
O.
Kurzové straty
67€ 7€ 28€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 300€ 8 173€ 6 617€ 6 103€ 7 612€ 7 486€ 7 958€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-23 233 € -21 453 € -21 666 € -30 216 € -36 396 € -51 811 € -55 727 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-913 190 € 22 561 € 125 819 € 18 953 € -63 721 € -34 826 € 12 612 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-14 978 € 11 782 € 31 072 € 398 € -7 201 € -1 471 € -12 396 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
23 247€ 46 240€ 4 131€ 2 880€ 2 880€ 4 570€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-14 978€ -11 465€ -15 168€ -3 733€ -10 081€ -4 351€ -16 966€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
0 € 0 € -898 212 € 10 779 € 94 747 € 18 555 € -56 520 € -33 355 € 25 008 €