Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 36K/10/2018
  • Spisová značka 36K/10/2018
  • Prvý a posledný záznam 24.7.2018 - 9.7.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
9.7.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ing. Miriam Šefčíková PhD. Gabčíkovo Trnavský
5.6.2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Miriam Šefčíková PhD. Gabčíkovo Trnavský
30.5.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Miriam Šefčíková PhD. Gabčíkovo Trnavský
14.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Gabčíkovo Trnavský
21.2.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Gabčíkovo Trnavský
23.1.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Gabčíkovo Trnavský
23.1.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Gabčíkovo Trnavský
6.11.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Gabčíkovo Trnavský
17.10.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Gabčíkovo Trnavský
11.9.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Gabčíkovo Trnavský
11.9.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Gabčíkovo Trnavský
23.8.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Gabčíkovo Trnavský
14.8.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Gabčíkovo Trnavský