Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Zalužice 450

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
147 612€ 95 959€ 78 478€ 94 167€ 94 656€ 90 941€ 90 613€ 83 096€ 91 370€ 88 098€ 96 917€ 85 332€ 93 379€ 91 676€ 85 540€ 75 761€
02
501
Spotreba materiálu
67 083€ 49 694€ 41 696€ 63 973€ 63 449€ 56 277€ 53 172€ 53 664€ 45 732€ 40 128€ 47 294€ 39 377€ 56 657€ 57 709€ 41 056€ 40 273€
03
502
Spotreba energie
80 529€ 46 265€ 36 782€ 30 194€ 31 207€ 34 664€ 37 440€ 29 433€ 45 638€ 47 970€ 49 623€ 45 955€ 36 722€ 33 967€ 44 484€ 35 488€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
43 143€ 24 231€ 22 669€ 24 782€ 42 911€ 25 042€ 72 117€ 46 602€ 22 088€ 30 473€ 20 414€ 24 427€ 21 232€ 22 487€ 22 445€ 10 173€
07
511
Opravy a udržiavanie
60€ 518€ 6 221€ 1 469€ 435€ 1 551€ 389€ 2 982€ 1 915€ 19 489€ 10 603€ 10 992€ 7 451€ 17€ 0€ 821€
08
512
Cestovné
9 086€ 7 600€ 4 443€ 3 153€ 7 928€ 8 947€ 9 110€ 1 178€ 670€ 1 091€ 663€ 6 116€ 1 429€ 254€ 366€ 534€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ 6€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
33 997€ 16 113€ 12 006€ 20 160€ 34 548€ 14 544€ 62 619€ 42 442€ 19 502€ 9 894€ 9 148€ 7 306€ 12 352€ 22 210€ 22 079€ 8 818€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
770 116€ 696 755€ 667 508€ 616 322€ 552 203€ 472 333€ 433 466€ 396 216€ 431 509€ 363 268€ 312 813€ 301 323€ 280 529€ 275 345€ 268 741€ 232 023€
12
521
Mzdové náklady
552 176€ 499 399€ 480 520€ 443 376€ 398 170€ 339 916€ 310 940€ 284 924€ 310 106€ 261 231€ 224 027€ 214 509€ 191 128€ 197 684€ 193 157€ 165 645€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
190 708€ 174 139€ 167 055€ 154 492€ 137 567€ 117 389€ 108 722€ 99 447€ 108 469€ 90 981€ 78 744€ 74 736€ 71 282€ 68 255€ 67 028€ 57 682€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
8 732€ 7 787€ 7 601€ 7 449€ 6 867€ 6 054€ 5 388€ 4 614€ 4 356€ 4 191€ 3 474€ 3 144€ 8 011€ 3 308€ 3 048€ 3 034€
15
527
Zákonné sociálne náklady
18 501€ 15 430€ 12 333€ 11 005€ 9 599€ 8 975€ 8 417€ 7 231€ 8 578€ 6 865€ 6 568€ 8 934€ 10 108€ 6 098€ 5 508€ 5 662€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 960€ 4 915€ 12 472€ 8 329€ 8 392€ 10 307€ 3 789€ 11 562€ 9 909€ 9 131€ 5 661€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 960€ 4 915€ 12 472€ 8 329€ 8 392€ 10 307€ 3 789€ 11 562€ 9 909€ 9 131€ 5 661€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
76€ 328€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 667€ 0€ 0€ 13 968€ 11 872€ 12 551€ 5 304€ 4 724€ 6 900€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
76€ 328€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 667€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 54€ 550€ 2 070€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 13 968€ 11 872€ 12 551€ 5 250€ 4 174€ 4 830€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 13 968€ 11 872€ 12 551€ 5 250€ 4 174€ 4 830€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 255€ 936€ 744€ 943€ 866€ 1 397€ 965€ 1 166€ 1 647€ 1 181€ 912€ 990€ 1 090€ 662€ 598€ 325€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 255€ 936€ 744€ 943€ 866€ 1 397€ 965€ 1 166€ 1 647€ 1 181€ 912€ 990€ 1 090€ 662€ 598€ 325€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
56 300€ 45 234€ 27 829€ 23 708€ 43 259€ 49 516€ 17 797€ 32 750€ 21 596€ 14 342€ 13 631€ 8 689€ 8 485€ 16 902€ 8 264€ 6 944€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
56 300€ 45 234€ 27 829€ 23 708€ 43 259€ 49 516€ 17 797€ 32 750€ 21 596€ 14 342€ 13 631€ 8 689€ 8 485€ 16 902€ 8 264€ 6 944€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 018 502€ 863 444€ 798 228€ 760 921€ 734 896€ 643 190€ 620 874€ 572 968€ 576 539€ 505 755€ 468 963€ 436 421€ 428 828€ 422 285€ 399 443€ 337 843€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
50 078€ 44 404€ 28 528€ 23 268€ 42 597€ 49 863€ 47 269€ 37 086€ 39 119€ 40 141€ 36 507€ 34 599€ 35 376€ 41 612€ 30 661€ 28 857€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
50 078€ 44 404€ 28 528€ 23 268€ 42 597€ 49 863€ 47 269€ 37 086€ 39 119€ 40 141€ 36 507€ 34 599€ 35 376€ 41 612€ 30 661€ 28 857€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
7 094€ 1 947€ 6 531€ 2 830€ 4 301€ 20 898€ 9 577€ 1 525€ 4 244€ 0€ 386€ 0€ 1 240€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
7 094€ 1 947€ 6 531€ 2 830€ 4 301€ 20 898€ 9 577€ 1 525€ 4 244€ 0€ 386€ 0€ 1 240€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 13 968€ 11 872€ 12 550€ 5 250€ 4 174€ 4 830€ 7 869€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 13 968€ 11 872€ 12 550€ 5 250€ 4 174€ 4 830€ 7 869€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 13 968€ 11 872€ 12 550€ 5 250€ 4 174€ 4 830€ 7 869€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
961 444€ 818 927€ 770 011€ 735 657€ 685 662€ 590 313€ 569 304€ 514 984€ 527 843€ 452 047€ 416 212€ 389 210€ 387 078€ 379 650€ 363 382€ 298 145€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
224 179€ 197 504€ 163 544€ 151 766€ 172 870€ 159 333€ 116 226€ 108 792€ 99 580€ 91 173€ 84 338€ 76 295€ 70 530€ 76 973€ 67 533€ 57 335€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
76€ 328€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 667€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
737 189€ 618 895€ 605 466€ 581 607€ 511 620€ 429 326€ 452 078€ 405 525€ 428 263€ 360 874€ 331 874€ 312 915€ 316 548€ 302 623€ 295 299€ 238 206€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 54€ 550€ 2 070€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 200€ 1 285€ 172€ 655€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 534€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 018 615€ 863 331€ 798 539€ 760 872€ 734 791€ 643 007€ 620 874€ 572 968€ 576 540€ 507 701€ 468 834€ 436 359€ 428 090€ 425 436€ 400 117€ 334 871€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
113€ -113€ 311€ -49€ -105€ -184€ 0€ 1€ 1 946€ -129€ -62€ -738€ 3 151€ 674€ -2 972€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 1€ 1€ 1€ 4€ 4€ 4€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
113€ -113€ 311€ -49€ -105€ -184€ 0€ 0€ 1 946€ -129€ -66€ -742€ 3 147€ 674€ -2 972€