Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou v Hrčeli

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
39 873€ 24 146€ 32 333€ 23 497€ 12 417€ 28 836€ 14 765€ 9 715€ 9 258€ 12 689€ 9 934€ 6 240€
02
501
Spotreba materiálu
35 373€ 15 873€ 21 876€ 18 719€ 5 998€ 18 064€ 7 845€ 4 959€ 2 608€ 8 583€ 4 835€ 2 257€
03
502
Spotreba energie
4 501€ 8 273€ 10 458€ 4 779€ 6 420€ 10 772€ 6 921€ 4 755€ 6 650€ 4 106€ 5 099€ 3 651€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
18 793€ 12 683€ 8 289€ 11 697€ 44 660€ 5 302€ 12 421€ 7 182€ 5 694€ 5 166€ 4 984€ 10 555€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 34 379€ 302€ 2 004€ 0€ 109€ 205€ 1 480€ 5 278€
08
512
Cestovné
859€ 758€ 772€ 812€ 828€ 911€ 635€ 647€ 999€ 1 224€ 971€ 2 058€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 763€
10
518
Ostatné služby
17 934€ 11 925€ 7 518€ 10 886€ 9 452€ 4 088€ 9 783€ 6 534€ 4 586€ 3 737€ 2 533€ 2 456€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
612 513€ 559 236€ 466 882€ 374 564€ 327 136€ 303 429€ 258 171€ 206 506€ 185 593€ 176 079€ 165 725€ 159 828€
12
521
Mzdové náklady
441 849€ 382 154€ 345 355€ 276 448€ 238 772€ 226 981€ 191 298€ 153 700€ 134 923€ 127 945€ 120 749€ 115 847€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
166 867€ 173 982€ 118 949€ 95 851€ 86 566€ 74 673€ 65 633€ 52 357€ 46 072€ 43 566€ 41 044€ 39 666€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 797€ 3 101€ 2 579€ 2 266€ 1 797€ 1 775€ 1 240€ 450€ 4 598€ 4 568€ 3 932€ 4 315€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
8 304€ 8 304€ 8 304€ 8 304€ 8 304€ 8 304€ 17 765€ 16 760€ 17 171€ 11 669€ 15 019€ 12 746€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 304€ 8 304€ 8 304€ 8 304€ 8 304€ 8 304€ 8 304€ 8 470€ 8 021€ 7 942€ 8 664€ 8 398€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 9 461€ 8 290€ 9 150€ 3 727€ 6 355€ 4 348€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 9 461€ 8 290€ 9 150€ 3 727€ 0€ 4 348€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 355€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
146€ 160€ 130€ 408€ 4 688€ 339€ 438€ 1 116€ 541€ 364€ 895€ 332€
47
568
Ostatné finančné náklady
146€ 160€ 130€ 408€ 4 688€ 339€ 438€ 1 116€ 541€ 364€ 895€ 332€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
1 527€ 2 173€ 2 231€ 50€ 88€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 527€ 2 173€ 2 231€ 60€ 88€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ -10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
681 157€ 604 529€ 518 115€ 420 702€ 397 254€ 346 299€ 303 561€ 241 279€ 218 257€ 206 033€ 196 557€ 189 701€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 70€ 97€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 70€ 97€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
880€ 700€ 4 862€ 3 778€ 240€ 1 664€ 240€ 21€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
880€ 700€ 4 862€ 3 778€ 240€ 1 664€ 240€ 21€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 9 461€ 8 290€ 9 150€ 0€ 6 355€ 4 339€ 6 440€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 9 461€ 8 290€ 9 150€ 0€ 6 355€ 4 339€ 6 440€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 8 290€ 9 150€ 0€ 6 355€ 4 339€ 6 440€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 9 461€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
692 536€ 612 524€ 520 829€ 420 942€ 411 732€ 345 975€ 295 590€ 235 080€ 104 543€ 185 445€ 190 980€ 273 283€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
44 898€ 41 718€ 31 424€ 0€ 25 812€ 26 758€ 16 437€ 0€ 21 751€ 3 946€ 160 309€ 4 946€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
8 304€ 8 304€ 8 304€ 8 304€ 8 304€ 8 304€ 0€ 22 755€ 0€ 7 943€ 8 664€ 13 242€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
639 334€ 562 503€ 481 101€ 412 480€ 377 616€ 310 684€ 270 849€ 210 120€ 82 792€ 173 556€ 22 007€ 255 095€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 8 304€ 2 205€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
157€ 0€ 228€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
693 416€ 613 224€ 525 691€ 424 720€ 411 972€ 357 100€ 304 190€ 244 360€ 104 543€ 191 800€ 195 319€ 279 723€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
12 260€ 8 695€ 7 576€ 4 019€ 14 717€ 10 802€ 630€ 3 081€ -113 714€ -14 233€ -1 238€ 90 022€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
12 260€ 8 695€ 7 576€ 4 019€ 14 717€ 10 802€ 630€ 3 081€ -113 714€ -14 233€ -1 238€ 90 022€