Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Psychiatrická nemocnica Michalovce,n. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
978 852€ 895 169€ 842 099€ 800 341€ 647 537€ 702 115€ 656 481€ 872 666€ 805 343€ 671 360€
02
502
Spotreba energie
547 658€ 321 932€ 299 464€ 329 821€ 308 046€ 345 083€ 334 069€ 424 350€ 398 989€ 412 886€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
383 581€ 176 301€ 150 680€ 306 776€ 337 125€ 304 719€ 214 697€ 236 264€ 34 937€ 48 788€
05
512
Cestovné
7 035€ 1 227€ 3 905€ 12 794€ 11 309€ 12 315€ 11 069€ 5 882€ 7 819€ 6 988€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 951€ 363€ 768€ 1 044€ 1 213€ 829€ 1 862€ 509€ 851€ 83€
07
518
Ostatné služby
189 440€ 166 577€ 150 412€ 153 033€ 140 796€ 150 591€ 137 892€ 155 321€ 120 748€ 101 644€
08
521
Mzdové náklady
4 505 946€ 3 662 310€ 3 383 467€ 3 010 790€ 2 655 293€ 2 537 611€ 2 365 311€ 1 854 031€ 1 792 522€ 1 693 526€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 335 661€ 1 266 389€ 1 170 337€ 1 039 028€ 917 840€ 873 397€ 809 040€ 635 900€ 615 028€ 577 598€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
8 170€ 7 600€ 7 603€ 7 750€ 7 820€ 8 500€ 4 440€ 1 753€ 2 045€ 1 879€
11
527
Zákonné sociálne náklady
170 140€ 156 588€ 127 732€ 114 660€ 127 108€ 130 086€ 91 751€ 63 851€ 65 056€ 61 350€
12
528
Ostatné sociálne náklady
349€ 883€ 3 380€ 3 402€ 2 893€ 1 942€ 3 019€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 200€ 267€ 267€ 85€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
0€ 0€ 0€ 0€ 8 641€ 16 735€ 16 735€ 9 287€
15
538
Ostatné dane a poplatky
15 101€ 57€ 0€ 13 385€ 14 845€ 13 585€ 13 385€ 53€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 30€ 100€ 0€ 0€ 50€ 1 450€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 282€ 0€ 52€ 650€ 6 287€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 151 160€
24
549
Iné ostatné náklady
20 150€ 7 447€ 9 118€ 18 315€ 12 873€ 10 450€ 9 403€ 5 949€ 9 359€ 19 650€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
259 526€ 238 412€ 225 853€ 221 729€ 212 066€ 192 128€ 189 832€ 152 843€ 152 263€ 154 610€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 13 516€ 104€ 244€ 0€ 31 898€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
1 031€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56 192€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
8 424 591€ 6 901 284€ 6 375 117€ 6 046 658€ 5 406 059€ 5 300 465€ 4 860 488€ 4 626 337€ 4 011 805€ 3 782 550€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
7 452 718€ 6 395 517€ 6 052 254€ 5 677 706€ 5 188 001€ 4 880 063€ 4 639 817€ 4 012 386€ 3 620 328€ 3 366 519€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
430€ 549€ 493€ 898€ 759€ 802€ 2 097€ 612€ 34 681€ 304€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
52 881€ 41 589€ 40 817€ 39 764€ 36 228€ 36 308€ 35 755€ 33 547€ 63 513€ 36 223€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
26 636€ 16 972€ 0€ 103 249€ 0€ 0€ 0€ 108 137€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 815€ 2 140€ 1 161€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€
55
646
Prijaté dary
2 316€ 1 148€ 5 887€ 4 851€ 7 470€ 5 391€ 5 563€ 59 192€ 84 382€ 60 327€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
48 249€ 102 638€ 123 216€ 11 358€ 12 009€ 2 011€ 5 382€ 71 771€ 6 201€ 19 364€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 129 691€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
126 786€ 114 285€ 111 227€ 75 159€ 70 429€ 99 450€ 97 972€ 89 896€ 90 325€ 96 989€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
2 000€ 4 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 407€ 953€ 2 135€ 2 976€ 2 537€ 2 890€ 2 979€ 2 639€ 2 836€ 2 913€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
117€ 3 279€ 3 013€ 2 382€ 4 022€ 0€ 1 563€ 3 513€ 1 875€ 3 269€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
1 239 822€ 307 080€ 274 656€ 240 280€ 211 618€ 220 685€ 209 724€ 255 287€ 110 551€ 95 347€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
8 956 461€ 6 988 011€ 6 613 699€ 6 158 653€ 5 533 072€ 5 247 601€ 5 000 882€ 4 637 794€ 4 016 832€ 3 812 119€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
531 870€ 86 726€ 238 582€ 111 995€ 127 013€ -52 864€ 140 394€ 11 457€ 5 027€ 29 569€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 95€ 825€ 1 239€ 2 136€ 1 211€ 19€ 101€ 626€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
531 870€ 86 726€ 238 487€ 111 170€ 125 774€ -55 000€ 139 183€ 11 438€ 4 926€ 28 943€