Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná umelecká škola Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
77 372€ 96 571€ 87 060€ 75 105€ 99 296€ 81 407€ 68 825€ 91 248€ 68 540€ 75 764€ 63 729€ 82 566€ 29 755€ 96 126€ 92 660€
02
501
Spotreba materiálu
33 696€ 49 846€ 39 157€ 31 457€ 50 854€ 35 563€ 23 421€ 46 618€ 25 473€ 24 356€ 12 455€ 34 090€ 10 764€ 44 965€ 46 675€
03
502
Spotreba energie
43 676€ 46 725€ 47 903€ 43 648€ 48 442€ 45 844€ 45 404€ 44 630€ 43 067€ 51 408€ 51 273€ 48 476€ 18 991€ 51 161€ 45 986€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
162 413€ 163 704€ 89 807€ 86 845€ 40 582€ 61 244€ 70 231€ 48 047€ 49 190€ 43 580€ 57 930€ 69 311€ 32 623€ 67 445€ 58 044€
07
511
Opravy a udržiavanie
113 892€ 128 628€ 52 570€ 34 426€ 4 752€ 21 440€ 13 779€ 12 900€ 9 692€ 10 799€ 8 316€ 35 416€ 22 773€ 28 998€ 18 773€
08
512
Cestovné
182€ 75€ 51€ 782€ 1 113€ 1 813€ 2 479€ 385€ 589€ 4 024€ 5 395€ 3 457€ 603€ 5 564€ 6 128€
09
513
Náklady na reprezentáciu
451€ 242€ 99€ 1 339€ 383€ 509€ 229€ 2 341€ 1 667€ 394€ 2 807€ 2 036€ 4€ 997€ 1 423€
10
518
Ostatné služby
47 888€ 34 760€ 37 087€ 50 298€ 34 334€ 37 483€ 53 744€ 32 421€ 37 241€ 28 363€ 41 412€ 28 402€ 9 243€ 31 886€ 31 719€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 691 989€ 1 548 996€ 1 503 177€ 1 383 507€ 1 217 680€ 1 228 265€ 1 024 964€ 964 768€ 928 297€ 880 198€ 882 820€ 848 405€ 300 080€ 811 910€ 788 593€
12
521
Mzdové náklady
1 207 002€ 1 119 832€ 1 105 233€ 997 070€ 878 089€ 890 857€ 745 903€ 696 568€ 669 424€ 634 213€ 634 664€ 607 970€ 214 871€ 582 275€ 565 396€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
409 203€ 381 313€ 353 963€ 339 439€ 297 233€ 296 225€ 246 799€ 234 163€ 226 926€ 214 712€ 215 441€ 209 511€ 73 145€ 198 356€ 194 706€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 0€ 14€ 2€
15
527
Zákonné sociálne náklady
75 784€ 47 851€ 43 980€ 46 998€ 42 357€ 41 182€ 32 261€ 34 037€ 31 946€ 31 273€ 32 714€ 30 923€ 12 064€ 31 265€ 28 475€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 674€ 2 987€ 2 292€ 4 145€ 3 378€ 2 861€ 2 881€ 2 888€ 57€ 2 830€ 3 150€ 2 308€ 0€ 3 163€ 4 538€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 674€ 2 987€ 2 292€ 4 145€ 3 378€ 2 861€ 2 881€ 2 888€ 57€ 2 830€ 3 150€ 2 308€ 0€ 3 163€ 4 538€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
0€ 0€ 1€ 0€ 408€ 965€ 1 088€ 0€ 2 362€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 38€ 17€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 400€ 877€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 50€ 1 071€ 0€ 2 362€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
34 460€ 34 042€ 34 042€ 15 352€ 15 352€ 11 544€ 7 173€ 7 173€ 14 877€ 46 672€ 14 984€ 56 906€ 47 689€ 140 645€ 15 791€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
34 460€ 34 042€ 34 042€ 15 352€ 15 352€ 11 544€ 7 173€ 7 173€ 14 877€ 14 984€ 14 984€ 19 478€ 6 792€ 112 632€ 1 006€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 31 688€ 0€ 37 428€ 40 897€ 28 013€ 14 786€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37 428€ 40 897€ 28 013€ 14 786€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 31 688€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 588€ 1 849€ 377€ 1 747€ 1 898€ 1 718€ 1 798€ 2 397€ 1 762€ 1 914€ 2 951€ 2 693€ 1 529€ 29€ 302€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 57€ 0€ 0€ 0€ 6€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 588€ 1 849€ 377€ 1 747€ 1 898€ 1 718€ 1 798€ 2 397€ 1 762€ 1 914€ 2 894€ 2 693€ 1 529€ 29€ 296€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
177 432€ 163 939€ 178 226€ 175 225€ 149 530€ 156 432€ 146 913€ 144 433€ 144 662€ 133 013€ 132 293€ 142 574€ 65 558€ 120 276€ 114 601€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
177 432€ 163 939€ 178 226€ 175 225€ 149 530€ 156 432€ 146 913€ 144 433€ 144 662€ 133 013€ 132 293€ 142 574€ 65 558€ 114 979€ 114 372€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 297€ 228€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 148 928€ 2 012 089€ 1 894 981€ 1 741 927€ 1 527 717€ 1 543 471€ 1 322 784€ 1 260 955€ 1 207 385€ 1 183 972€ 1 158 265€ 1 205 728€ 478 322€ 1 239 594€ 1 076 891€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 120 398€ 114 361€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 120 398€ 114 361€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
175 873€ 163 939€ 178 226€ 173 944€ 150 073€ 160 587€ 149 732€ 150 000€ 144 272€ 148 675€ 132 161€ 142 522€ 65 558€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
175 873€ 163 939€ 178 226€ 173 944€ 150 073€ 160 587€ 149 732€ 150 000€ 144 272€ 148 675€ 132 161€ 142 522€ 65 558€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 31 409€ 19 343€ 24 653€ 40 897€ 2 138€ 14 786€ 24 178€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 31 409€ 19 343€ 24 653€ 40 897€ 2 138€ 14 786€ 24 178€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 31 409€ 19 343€ 24 653€ 40 897€ 2 138€ 14 786€ 24 178€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 55€ 3€ 0€ 12€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 55€ 3€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 966 465€ 1 852 847€ 1 706 811€ 1 553 341€ 1 369 693€ 1 377 995€ 1 160 444€ 1 111 063€ 1 063 990€ 993 575€ 1 019 733€ 962 984€ 372 342€ 1 089 728€ 947 588€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 921 368€ 1 571 019€ 1 672 769€ 1 522 142€ 1 342 882€ 1 352 513€ 1 131 913€ 1 092 433€ 1 037 704€ 961 552€ 981 576€ 935 021€ 65 550€ 973 596€ 937 624€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
34 460€ 34 043€ 34 042€ 15 352€ 15 352€ 11 544€ 7 173€ 7 172€ 14 877€ 14 984€ 14 984€ 19 478€ 6 792€ 102 999€ 1 006€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
247 785€ 3 150€ 3 058€ 3 058€ 3 058€ 3 058€ 3 058€ 3 058€ 3 500€ 3 499€ 300 000€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 634€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 4 265€ 9 216€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
10 638€ 12 696€ 8 400€ 10 880€ 18 300€ 8 400€ 8 351€ 9 716€ 10 457€ 4 986€ 0€ 3 499€ 8 958€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 142 339€ 2 016 786€ 1 885 037€ 1 727 285€ 1 519 766€ 1 538 582€ 1 310 175€ 1 261 063€ 1 239 671€ 1 161 593€ 1 176 559€ 1 146 458€ 440 041€ 1 224 912€ 1 086 138€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-6 589€ 4 697€ -9 945€ -14 642€ -7 951€ -4 889€ -12 609€ 107€ 32 286€ -22 379€ 18 295€ -59 270€ -38 281€ -14 682€ 9 247€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-6 589€ 4 697€ -9 945€ -14 642€ -7 951€ -4 889€ -12 609€ 107€ 32 286€ -22 379€ 18 295€ -59 270€ -38 281€ -14 682€ 9 247€