Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Megger s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.12.2018
30.11.2019
01.12.2017
30.11.2018
01.12.2016
30.11.2017
01.12.2015
30.11.2016
01.12.2014
30.11.2015
01.12.2013
30.11.2014
01.12.2012
30.11.2013
01.12.2011
30.11.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 416 679€ 1 195 671€ 565 566€ 890 637€ 640 957€ 521 349€ 577 319€ 462 641€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 093 668€ 877 813€ 400 362€ 653 668€ 439 405€ 362 975€ 412 447€ 381 870€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
323 011 € 317 858 € 165 204 € 236 969 € 201 552 € 158 374 € 164 872 € 80 771 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
126 879 € 76 629 € 136 205 € 141 053 € 89 698 € 91 132 € 52 543 € 44 470 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
126 879€ 76 629€ 136 205€ 141 053€ 89 698€ 91 132€ 52 543€ 44 470€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
215 344 € 193 777 € 200 388 € 214 263 € 149 786 € 141 544 € 118 905 € 111 843 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 943€ 13 983€ 10 025€ 14 393€ 8 144€ 9 967€ 10 569€ 9 817€
10
B.2
Služby
202 401€ 179 794€ 190 363€ 199 870€ 141 642€ 131 577€ 108 336€ 102 026€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
234 546 € 200 710 € 101 021 € 163 759 € 141 464 € 107 962 € 98 510 € 13 398 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
172 322 € 167 344 € 143 862 € 154 517 € 131 043 € 127 326 € 126 014 € 54 029 €
13
C.1
Mzdové náklady
127 684€ 127 535€ 108 500€ 123 457€ 103 289€ 100 190€ 98 625€ 40 156€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
42 610€ 37 945€ 33 459€ 29 081€ 25 799€ 25 276€ 25 420€ 12 427€
16
C.4
Sociálne náklady
2 028€ 1 864€ 1 903€ 1 979€ 1 955€ 1 860€ 1 969€ 1 446€
17
D
Dane a poplatky
202€ 252€ 229€ 242€ 230€ 400€ 391€ 360€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 627€ 6 869€ 6 117€ 6 783€ 3 720€ 9 540€ 9 521€ 5 786€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 250€ 5 800€ 833€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 121€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
885€ 12€ 1 219€ 1€ 191€ 588€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 139€ 3 187€ 3 653€ 5 450€ 3 443€ 12 817€ 2 812€ 4 301€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
55 391 € 23 058 € -52 828 € 3 786 € 3 029 € -44 051 € -38 807 € -51 078 €
38
X.
Výnosové úroky
3€ 5€ 3€ 3€ 2€ 4€
40
XI.
Kurzové zisky
298€ 459€ 1 698€ 3 544€ 348€ 327€ 425€ 1€
41
O
Kurzové straty
2 250€ 3 217€ 1 979€ 1 649€ 1 586€ 1 886€ 1 070€ 722€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 176€ 1 322€ 893€ 1 206€ 973€ 1 133€ 803€ 409€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 128 € -4 080 € -1 171 € 694 € -2 208 € -2 689 € -1 446 € -1 126 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
52 263 € 18 978 € -53 999 € 4 480 € 821 € -46 740 € -40 253 € -52 204 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
49 383 € 16 098 € -56 879 € 1 600 € -2 059 € -46 740 € -40 253 € -52 204 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
52 263 € 18 978 € -53 999 € 4 480 € 821 € -46 740 € -40 253 € -52 204 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
49 383 € 16 098 € -56 879 € 1 600 € -2 059 € -46 740 € -40 253 € -52 204 €