Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
30 469 066€ 40 603 695€ 41 584 276€ 39 044 117€ 36 235 717€ 42 456 597€ 43 640 010€ 49 108 468€ 59 643 576€ 55 564 928€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
28 695 215€ 38 908 576€ 39 207 347€ 36 785 099€ 33 350 085€ 39 233 845€ 40 977 052€ 46 089 574€ 54 509 923€ 53 494 261€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 773 851 € 1 695 119 € 2 376 929 € 2 259 018 € 2 885 632 € 3 222 752 € 2 662 958 € 3 018 894 € 5 133 653 € 2 070 667 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 815 532 € 2 151 153 € 1 155 860 € 2 512 686 € 1 800 826 € 1 583 046 € 1 452 412 € 1 082 998 € 699 795 € 382 601 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 815 532€ 2 151 153€ 1 155 860€ 2 512 686€ 1 800 826€ 1 583 046€ 1 452 412€ 1 082 998€ 699 795€ 382 601€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 719 620 € 1 863 958 € 2 701 083 € 3 562 041 € 2 499 524 € 2 109 131 € 2 079 271 € 1 805 052 € 1 361 671 € 865 969 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
131 281€ 79 269€ 91 840€ 82 979€ 104 851€ 115 568€ 139 510€ 113 204€ 128 911€ 94 277€
10
B.2
Služby
1 588 339€ 1 784 689€ 2 609 243€ 3 479 062€ 2 394 673€ 1 993 563€ 1 939 761€ 1 691 848€ 1 232 760€ 771 692€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 869 763 € 1 982 314 € 831 706 € 1 209 663 € 2 186 934 € 2 696 667 € 2 036 099 € 2 296 840 € 4 471 777 € 1 587 299 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
544 834 € 551 713 € 516 855 € 483 186 € 486 350 € 527 782 € 578 609 € 578 451 € 507 550 € 519 221 €
13
C.1
Mzdové náklady
387 613€ 395 695€ 369 673€ 344 057€ 347 557€ 378 774€ 416 448€ 408 330€ 372 917€ 377 274€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
134 551€ 135 312€ 127 481€ 120 617€ 121 377€ 130 894€ 143 802€ 141 992€ 130 011€ 131 975€
16
C.4
Sociálne náklady
22 670€ 20 706€ 19 701€ 18 512€ 17 416€ 18 114€ 18 359€ 28 129€ 4 622€ 9 972€
17
D
Dane a poplatky
46 901€ 20 558€ 20 669€ 20 587€ 20 389€ 22 394€ 20 853€ 18 179€ 20 413€ 37 097€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
606 635€ 499 649€ 499 870€ 501 748€ 546 469€ 584 871€ 626 492€ 616 303€ 415 256€ 320 567€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
100€ 109 637€ 19 760€ 52 534€ 100€ 31 513€ 65 843€ 20 916€ 5 420€ 173 562€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
99 932€ 19 750€ 41 106€ 5 891€ 31 513€ 61 429€ 271 453€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 282€ 756€ 1 322€ 196€ 19 697€ 17 735€ 26 172€ 18 060€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
22 650€ 53 924€ 560 426€ 206 061€ 427 177€ 552 106€ 351 592€ 540 275€ 872 241€ 1 022 772€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
31 459€ 39 247€ 26 389€ 36 178€ 40 721€ 44 585€ 49 049€ 74 047€ 200 291€ 238 760€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
659 402 € 934 776 € 327 603 € 385 453 € 1 513 069 € 2 068 945 € 1 097 405 € 4 179 756 € 4 179 756 € 1 378 475 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
6 640€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
6 854€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 560 000 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
560 000€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
77€ 59€ 161€ 685€ 905€ 8 370€ 17 139€ 47 419€ 34 235€ 62 887€
39
N
Nákladové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 68€ 170€
40
XI.
Kurzové zisky
45 285€ 16 011€ 16 655€ 62 239€ 37 268€ 53 035€ 77 045€ 75 473€ 132 388€ 169 463€
41
O
Kurzové straty
8 339€ 28 942€ 14 944€ 74 815€ 37 586€ 60 269€ 63 738€ 87 734€ 242 925€ 241 993€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
38€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
22 639€ 26 100€ 30 068€ 30 404€ 39 281€ 40 312€ 45 262€ 42 438€ 78 100€ 92 247€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
14 384 € 521 028 € -28 410 € -42 257 € -38 695 € -39 176 € -14 816 € -7 280 € -154 470 € -102 060 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
673 786 € 1 455 804 € 299 193 € 343 196 € 1 474 374 € 2 029 769 € 1 082 589 € 1 546 036 € 4 025 286 € 1 276 415 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
234 830 € 223 919 € 62 960 € 74 833 € 325 544 € 465 719 € 229 795 € 286 055 € 769 068 € 268 412 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
213 197€ 214 775€ 99 932€ 105 353€ 299 702€ 441 756€ 192 137€ 249 451€ 768 365€ 268 285€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
21 633€ 9 144€ -36 972€ -30 520€ 25 842€ 23 963€ 37 658€ 36 604€ 703€ 127€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
438 956 € 1 231 885 € 236 233 € 268 363 € 1 148 830 € 1 564 050 € 852 794 € 1 259 981 € 3 256 218 € 1 008 003 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
673 786 € 1 455 804 € 299 193 € 343 196 € 1 474 374 € 2 029 769 € 1 082 589 € 1 546 036 € 4 025 286 € 1 276 415 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
438 956 € 1 231 885 € 236 233 € 268 363 € 1 148 830 € 1 564 050 € 852 794 € 1 259 981 € 3 256 218 € 1 008 003 €