COOL ULTRA, s.r.o.

 • Konanie č. 567251
 • Vydaný 5.1.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Úpadca COOL ULTRA
  IČO: 35786981
 • Navrhovatelia COOL ULTRA, s.r.o.
  IČO: 35786981
  811 01   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Sro 21 595/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti COOL ULTRA, s.r.o., Karpatská 8, 811 05 Bratislava, IČO: 35 786 981, bez likvidácie v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 32CbR/183/2015
 • ICS 1115218747
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Odoslal Lenka Frigová

Likvidácie a zrušenia - podania z Obchodného Vestníka

Likvidátor Typ Dodatočná Dátum
zverejnenia
-- Bez názvu --
Zobraziť
Zrušenie 12.1.2017