Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Metabolické centrum MUDr. Kataríny Rašlovej s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
115 896 € 102 151 € 128 637 € 101 719 € 115 226 € 103 369 € 110 069 € 107 847 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
115 896€ 100 439€ 114 637€ 101 719€ 111 154€ 103 369€ 98 068€ 107 846€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
14 000€ 11 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 712€ 4 072€ 501€ 1€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
48 152 € 57 264 € 58 074 € 55 157 € 72 004 € 59 431 € 68 637 € 66 614 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 593€ 2 286€ 2 019€ 3 342€ 3 888€ 5 876€ 4 510€ 10 014€
11
C.
Služby
10 712€ 11 361€ 14 508€ 12 497€ 24 800€ 19 299€ 19 413€ 21 067€
12
D.
Osobné náklady
23 776€ 33 313€ 34 236€ 30 961€ 31 078€ 27 313€ 29 080€ 26 011€
13
E.
Dane a poplatky
111€ 111€ 128€ 113€ 111€ 111€ 482€ 311€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 833€ 6 834€ 5 249€ 6 324€ 6 324€ 6 324€ 6 537€ 6 600€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 779€ 1 779€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 127€ 3 359€ 1 934€ 1 920€ 5 803€ 2 287€ 6 836€ 2 611€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
67 744 € 44 887 € 70 563 € 46 562 € 43 222 € 43 938 € 41 432 € 41 233 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
101 591 € 86 792 € 98 110 € 85 880 € 82 466 € 78 194 € 74 145 € 76 765 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
3 € 2 € 23 € 3 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
21€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
3€ 2€ 2€ 3€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
551 € 643 € 147 € 243 € 414 € 609 € 358 € 708 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
343€ 467€ 71€ 286€ 491€ 246€ 595€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
208€ 176€ 147€ 172€ 128€ 118€ 112€ 113€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-551 € -643 € -147 € -243 € -411 € -607 € -335 € -705 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
67 193 € 44 244 € 70 416 € 46 319 € 42 811 € 43 331 € 41 097 € 40 528 €
36
P.
Daň z príjmov
14 228€ 9 977€ 15 785€ 11 640€ 11 275€ 9 885€ 9 560€ 9 458€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
52 965 € 34 267 € 54 631 € 34 679 € 31 536 € 33 446 € 31 537 € 31 070 €