Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
875 951€ 806 022€ 779 155€ 735 581€ 677 762€ 586 157€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
916 388 € 886 560 € 814 944 € 767 301 € 698 906 € 686 091 € 627 081 € 629 832 € 599 611 € 594 622 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
44€ 93€
05
III.
Tržby z predaja služieb
875 907€ 806 022€ 779 155€ 735 581€ 677 762€ 673 803€ 615 048€ 586 064€ 583 112€ 556 125€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
50 000€ 167€ 375€ 3 594€ 21 330€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
40 437€ 30 538€ 35 622€ 31 720€ 21 144€ 12 288€ 11 658€ 40 081€ 16 499€ 17 167€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
893 298 € 836 483 € 792 157 € 754 692 € 1 056 702 € 979 701 € 622 254 € 719 106 € 554 748 € 544 960 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
132€ 93€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
77 324€ 55 582€ 65 090€ 68 152€ 88 525€ 88 324€ 57 019€ 35 311€ 35 719€ 39 346€
14
D.
Služby
140 214€ 142 766€ 138 567€ 142 790€ 515 812€ 470 319€ 140 685€ 122 483€ 94 205€ 99 915€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
646 967 € 603 163 € 586 601 € 517 371 € 428 973 € 404 310 € 407 699 € 414 226 € 393 849 € 371 254 €
16
E.1.
Mzdové náklady
435 411€ 405 996€ 396 917€ 347 187€ 284 560€ 265 961€ 269 301€ 275 619€ 260 061€ 240 734€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
26 018€ 24 866€ 24 255€ 22 795€ 21 909€ 21 470€ 21 739€ 19 829€ 20 071€ 20 475€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
161 848€ 151 490€ 145 527€ 127 877€ 108 042€ 101 377€ 102 760€ 103 107€ 98 732€ 94 479€
19
E.4.
Sociálne náklady
23 690€ 20 811€ 19 902€ 19 512€ 14 462€ 15 502€ 13 899€ 15 671€ 14 985€ 15 566€
20
F.
Dane a poplatky
4 455€ 4 555€ 4 652€ 4 419€ 5 700€ 5 217€ 5 231€ 4 250€ 4 420€ 4 755€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 322€ 15 853€ 16 072€ 16 648€ 9 797€ 7 400€ 8 466€ 13 474€ 20 434€ 21 835€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 322€ 15 853€ 16 072€ 16 648€ 9 797€ 7 400€ 8 466€ 13 474€ 20 434€ 21 835€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
167€ 2 056€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 016€ 9 376€ -21 684€ 382€ 262€ 208€ 61€ 21 021€ 4 285€ 2 752€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 868€ 5 188€ 2 692€ 4 930€ 7 633€ 3 923€ 3 093€ 108 248€ 1 836€ 3 047€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
23 090 € 50 077 € 22 787 € 12 609 € -357 796 € -293 610 € 4 827 € -89 274 € 44 863 € 49 662 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
658 281 € 607 674 € 575 498 € 524 639 € 73 425 € 115 160 € 417 344 € 428 270 € 453 188 € 416 864 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 31 € 100 € 373 € 909 € 997 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 31 € 100 € 373 € 909 € 997 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 31€ 100€ 373€ 909€ 997€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 937 € 4 592 € 4 852 € 5 575 € 3 469 € 874 € 998 € 4 057 € 4 209 € 6 116 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 185 € 3 754 € 4 336 € 4 892 € 1 644 € 4 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 185€ 3 754€ 4 336€ 4 892€ 1 644€ 4€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
752€ 838€ 516€ 683€ 1 825€ 874€ 998€ 4 057€ 4 209€ 6 112€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 937 € -4 592 € -4 852 € -5 575 € -3 468 € -843 € -898 € -3 684 € -3 300 € -5 119 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
19 153 € 45 485 € 17 935 € 7 034 € -361 264 € -294 453 € 3 929 € -92 958 € 41 563 € 44 543 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 884 € 2 896 € 4 224 € 9 548 € 12 396 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 884€ 2 896€ 4 224€ 9 548€ 12 396€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
19 153 € 45 485 € 17 935 € 7 034 € -361 264 € -297 337 € 1 033 € -97 182 € 32 015 € 32 147 €