Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Duslo, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
31 738 000 € 29 031 000 € 21 215 000 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
30 229 000 € 27 157 000 € 19 711 000 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 509 000 € 1 874 000 € 1 504 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
395 014 000 € 367 677 000 € 337 973 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
383 644 000 € 372 506 000 € 337 375 000 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
11 370 000 € -4 829 000 € 598 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
305 733 000 € 269 360 000 € 238 978 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
266 696 000 € 231 226 000 € 201 715 000 €
10
B.2
Služby
39 361 000 € 38 077 000 € 37 865 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
90 790 000 € 100 191 000 € 100 499 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
50 719 000 € 47 290 000 € 45 025 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
35 835 000 € 33 355 000 € 31 563 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
12 491 000 € 11 697 000 € 5 746 000 €
16
C.4
Sociálne náklady
2 393 000 € 2 235 000 € 7 716 000 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
43 113 000 € 30 421 000 € 28 403 000 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 603 000 € 5 868 000 € 13 556 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 308 000 € 12 845 000 € 17 070 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-5 747 000 € 15 503 000 € 23 557 000 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
250 000 €
38
X.
Výnosové úroky
62 000 € 70 000 € 83 000 €
39
N
Nákladové úroky
1 788 000 € 572 000 € 105 000 €
40
XI.
Kurzové zisky
229 000 € 4 000 € 91 000 €
41
O
Kurzové straty
6 000 € 447 000 € 89 000 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
301 000 € 424 000 € 579 000 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 554 000 € -1 369 000 € -599 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-7 301 000 € 14 134 000 € 22 958 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-1 426 000 € 2 010 000 € 3 977 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
-25 000 € 1 019 000 € 3 812 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 402 000 € 991 000 € 165 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-5 875 000 € 12 124 000 € 18 981 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-7 301 000 € 14 134 000 € 22 958 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-5 875 000 € 12 124 000 € 18 981 000 €