Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 326 137 € 1 999 773 € 2 165 876 € 2 078 660 € 2 060 247 € 1 358 449 € 1 451 291 € 1 380 138 € 1 763 755 € 2 232 991 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
504 187 € 462 189 € 846 374 € 703 681 € 672 208 € 288 226 € 81 896 € 617 406 € 278 603 € 889 852 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
23 969 € 7 439 € 22 253 € 28 318 € 7 000 €
005
A.I.2
Software
23 969€ 7 439€ 21 353€ 27 418€ 7 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
900€ 900€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
131 493 € 114 845 € 152 966 € 150 951 € 139 780 € 124 027 € 51 796 € 42 855 € 42 799 € 50 470 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
131 493€ 114 845€ 152 966€ 150 951€ 121 977€ 124 027€ 51 796€ 42 855€ 42 799€ 44 695€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
17 803€ 5 775€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
348 725 € 339 905 € 671 155 € 524 412 € 525 428 € 164 199 € 30 100 € 574 551 € 235 804 € 839 382 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
7 848€ 7 848€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
10 216€ 19 369€ 21 644€ 21 177€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
338 509€ 175 785€ 355 536€ 502 325€ 525 428€ 164 199€ 30 100€ 574 551€ 227 956€ 831 534€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
144 751€ 293 975€ 910€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 691 749 € 1 429 790 € 1 205 664 € 1 256 528 € 1 289 750 € 961 719 € 1 332 116 € 724 950 € 1 287 758 € 1 277 779 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
700 € 11 474 €
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
700€ 11 474€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
10 825 € 3 372 € 4 319 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
10 825€ 3 372€ 4 319€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 594 784 € 1 238 817 € 1 023 741 € 1 018 680 € 971 890 € 842 577 € 1 277 799 € 610 234 € 1 113 342 € 1 139 145 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 592 002 € 1 234 592 € 992 627 € 1 018 672 € 971 870 € 842 422 € 1 275 614 € 608 508 € 1 111 945 € 1 138 910 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 592 002€ 1 234 592€ 992 627€ 1 018 672€ 971 870€ 842 422€ 1 275 614€ 608 508€ 1 111 945€ 1 138 910€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
111€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
360€ 390€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 882€ 402€ 1 412€ 182€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 782€ 343€ 30 712€ 8€ 20€ 155€ 413€ 1 336€ 1 215€ 124€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
86 140 € 187 601 € 177 604 € 237 848 € 317 160 € 119 142 € 54 317 € 114 716 € 162 942 € 138 634 €
072
B.V.1.
Peniaze
359€ 1 066€ 386€ 1 046€ 791€ 1 239€ 1 254€ 7 872€ 6 755€ 5 472€
073
B.V.2.
Účty v bankách
85 781€ 186 535€ 177 218€ 236 802€ 316 369€ 117 903€ 53 063€ 106 844€ 156 187€ 133 162€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
130 201 € 107 794 € 113 838 € 118 451 € 98 289 € 108 504 € 37 279 € 37 782 € 197 394 € 65 360 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
119 468€ 106 817€ 91 373€ 75 508€ 91 379€ 52 344€ 35 365€ 32 043€ 31 088€ 36 152€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 733€ 977€ 22 465€ 42 943€ 6 910€ 56 160€ 1 914€ 5 739€ 166 306€ 29 208€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 326 137 € 1 999 773 € 2 165 876 € 2 078 660 € 2 060 247 € 1 358 449 € 1 451 291 € 1 380 138 € 1 763 755 € 2 232 991 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
37 692 € 16 143 € 31 115 € 35 660 € 46 448 € 46 378 € 52 391 € 60 498 € 37 292 € 39 908 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-1 196 € -13 570 € -11 296 € -2 388 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-1 196€ -13 570€ -11 296€ -2 388€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
7 783 € 12 143 € 16 667 € 15 054 € 22 763 € 29 653 € 30 653 € 30 653 € 33 269 € 30 656 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
24 529€ 28 889€ 33 413€ 31 800€ 39 509€ 46 399€ 47 399€ 47 399€ 47 399€ 44 786€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 746€ -16 746€ -16 746€ -16 746€ -16 746€ -16 746€ -16 746€ -16 746€ -14 130€ -14 130€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
24 466 € 10 931 € 19 105 € 16 355 € 17 046 € 10 086 € 15 099 € 23 206 € -2 616 € 2 613 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 288 445 € 1 982 430 € 2 134 761 € 2 043 000 € 2 013 742 € 1 311 701 € 1 397 989 € 1 319 640 € 1 725 866 € 2 193 083 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
119 € 5 634 € 9 148 € 35 139 € 206 812 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
16€ 23 714€ 193 886€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
119€ 5 634€ 9 132€ 11 425€ 12 926€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
135 413€ 93 745€ 93 745€ 37 495€ 39 128€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 317 881 € 1 173 381 € 1 114 509 € 1 342 682 € 978 321 € 771 310 € 859 936 € 981 248 € 1 321 056 € 1 718 081 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
399 752 € 197 643 € 200 215 € 413 462 € 105 631 € 146 938 € 234 374 € 176 698 € 333 976 € 716 823 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
399 752€ 197 643€ 200 215€ 413 462€ 105 631€ 146 938€ 234 374€ 176 698€ 333 976€ 716 823€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
844€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
483 562€ 500 536€ 473 375€ 433 927€ 304 654€ 282 018€ 376 750€ 519 139€ 706 872€ 729 721€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
159 731€ 143 575€ 134 245€ 123 659€ 112 593€ 99 929€ 84 154€ 71 943€ 55 953€ 51 070€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
104 297€ 94 986€ 89 428€ 81 682€ 75 389€ 66 360€ 55 061€ 45 307€ 34 952€ 32 123€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
98 952€ 79 141€ 60 998€ 63 310€ 68 841€ 61 430€ 58 351€ 59 164€ 12 546€ 32 254€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
71 587€ 157 500€ 156 248€ 226 642€ 311 213€ 114 635€ 51 246€ 108 997€ 176 757€ 155 246€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
388 713 € 384 086 € 417 004 € 360 303 € 344 084 € 244 048 € 144 052 € 109 555 € 110 919 € 115 585 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
287 501€ 234 614€ 305 394€ 193 294€ 143 244€ 132 134€ 112 148€ 95 412€ 83 919€ 115 585€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
101 212€ 149 472€ 111 610€ 167 009€ 200 840€ 111 914€ 31 904€ 14 143€ 27 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
446 438€ 424 963€ 509 503€ 340 015€ 597 592€ 296 224€ 350 872€ 219 689€ 219 624€ 152 605€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 200 € 57 € 370 € 911 € 597 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 200€ 57€ 370€ 911€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
597€