Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
7 010 786€ 6 341 605€ 6 117 778€ 6 135 898€ 5 455 316€ 4 723 577€ 4 823 098€ 4 069 037€ 3 670 291€ 3 795 432€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 011 956 € 6 350 336 € 6 307 754 € 6 612 631 € 5 883 683 € 5 193 080 € 5 953 316 € 4 803 873 € 3 722 999 € 3 791 055 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
385€ 15 660€ 7 920€ 12 385€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 010 786€ 6 341 220€ 6 117 778€ 6 135 898€ 5 455 316€ 4 723 577€ 4 807 438€ 4 061 117€ 3 657 906€ 3 795 432€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 800€ 700€ -11 474€ 11 474€ -6 953€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
817€ 2 592€ 2 067€ 478€ 17€ 6€ 377€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
353€ 6 139€ 187 909€ 473 455€ 427 650€ 469 503€ 1 130 218€ 746 310€ 41 228€ 2 199€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 742 185 € 6 045 111 € 5 803 737 € 6 129 102 € 5 416 850 € 4 834 580 € 5 518 967 € 4 357 076 € 3 705 206 € 3 701 075 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
385€ 15 660€ 7 920€ 12 385€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
39 153€ 24 067€ 25 875€ 37 987€ 34 895€ 38 831€ 26 451€ 31 248€ 32 472€ 26 050€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 126 739€ 2 769 989€ 2 513 825€ 2 570 560€ 2 240 879€ 2 104 173€ 2 500 353€ 2 095 339€ 2 099 988€ 2 390 630€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 482 099 € 3 159 132 € 3 041 710 € 2 964 897 € 2 643 363 € 2 155 090 € 1 818 281 € 1 464 795 € 1 322 420 € 1 211 225 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 494 315€ 2 231 569€ 2 157 035€ 2 143 326€ 1 923 198€ 1 569 032€ 1 337 040€ 1 070 714€ 987 251€ 890 380€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
869 605€ 791 654€ 762 267€ 743 507€ 663 959€ 541 567€ 444 958€ 364 021€ 309 869€ 296 791€
19
E.4.
Sociálne náklady
118 179€ 135 909€ 122 408€ 78 064€ 56 206€ 44 491€ 36 283€ 30 060€ 25 300€ 24 054€
20
F.
Dane a poplatky
6 927€ 2 900€ 7 118€ 8 446€ 9 694€ 7 461€ 5 801€ 5 986€ 10 963€ 19 465€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
57 523€ 63 122€ 70 046€ 58 555€ 48 179€ 34 714€ 24 180€ 19 507€ 15 736€ 12 831€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
57 523€ 63 122€ 70 046€ 58 555€ 48 179€ 34 714€ 24 180€ 19 507€ 15 736€ 12 831€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 508€ 14€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
19 012€ 12 235€ -129 992€ 19 583€ 6 956€ 30 434€ -17 157€ -18 984€ 134 659€ 32 268€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 732€ 13 281€ 273 647€ 469 060€ 432 884€ 463 877€ 1 145 398€ 751 265€ 76 583€ 8 606€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
269 771 € 305 225 € 504 017 € 483 529 € 466 833 € 358 500 € 434 349 € 446 797 € 17 793 € 89 980 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 844 894 € 3 547 164 € 3 578 078 € 3 530 151 € 3 180 242 € 2 580 573 € 2 280 634 € 1 923 056 € 1 536 920 € 1 371 799 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
32 751 € 17 631 € 42 034 € 15 766 € 13 572 € 2 354 € 22 322 € 156 437 € 43 420 € 52 399 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
26 994€ 19 998€ 10 740€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
39 887 € 31 168 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
39 887€ 31 168€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 636 € 13 835 € 20 678 € 15 214 € 13 461 € 2 277 € 22 219 € 13 930 € 16 € 20 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 636€ 13 835€ 20 678€ 15 214€ 13 461€ 2 277€ 22 219€ 13 930€ 16€ 20€
42
XII.
Kurzové zisky
3 121€ 3 796€ 1 358€ 552€ 111€ 77€ 103€ 421€ 3 517€ 21 211€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
131 346€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
50 219 € 33 335 € 47 762 € 34 557 € 44 672 € 63 993 € 60 092 € 56 771 € 55 931 € 57 858 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
24 540€ 19 998€ 7 848€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
6 825 € 12 571 € 9 994 € 12 981 € 10 281 € 11 288 € 10 631 € 11 829 € 17 095 € 23 587 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
6 825€ 12 571€ 9 994€ 12 981€ 10 281€ 11 288€ 10 631€ 11 829€ 17 095€ 23 587€
52
O.
Kurzové straty
7 143€ 6 964€ 5 045€ 2 769€ 1 475€ 2 608€ 1 501€ 1 405€ 1 840€ 2 648€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 711€ 13 800€ 12 725€ 18 807€ 32 916€ 50 097€ 47 960€ 35 689€ 36 996€ 31 623€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-17 468 € -15 704 € -5 728 € -18 791 € -31 100 € -61 639 € -37 770 € 99 666 € -12 511 € -5 459 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
252 303 € 289 521 € 498 289 € 464 738 € 435 733 € 296 861 € 396 579 € 546 463 € 5 282 € 84 521 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 811 € 3 545 € 5 809 € 6 882 € 4 741 € 4 757 € 4 730 € 4 118 € 2 882 € 1 613 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
13 264€ 2 598€ 6 480€ 6 882€ 4 741€ 4 757€ 4 730€ 4 118€ 2 882€ 1 613€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-7 453€ 947€ -671€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
222 026€ 275 045€ 473 375€ 441 501€ 413 946€ 282 018€ 376 750€ 519 139€ 5 016€ 80 295€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
24 466 € 10 931 € 19 105 € 16 355 € 17 046 € 10 086 € 15 099 € 23 206 € -2 616 € 2 613 €