GoodPrint!, spol. s r.o.

 • Konanie č. 567170
 • Vydaný 28.12.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Úpadca GoodPrint!
  IČO: 35866420
 • Navrhovatelia GoodPrint!, spol. s r.o.
  IČO: 35866420
  811 01   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Sro 29 724/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti GoodPrint!, spol. s r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, IČO: 35 866 420, bez likvidácie v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 33CbR/136/2015
 • ICS 1115212806
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Odoslal Lenka Frigová

Likvidácie a zrušenia - podania z Obchodného Vestníka

Likvidátor Typ Dodatočná Dátum
zverejnenia
-- Bez názvu --
Zobraziť
Zrušenie 12.1.2017