Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
55 570 750€ 5 164 690€ 4 511 717€ 4 182 598€ 4 281 804€ 3 801 229€ 3 525 140€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
55 551 123 € 5 178 915 € 4 519 206 € 4 172 427 € 4 286 999 € 3 813 252 € 3 529 958 € 2 712 107 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
55 262 754€ 4 332 355€ 4 047 071€ 3 777 421€ 3 589 058€ 3 332 858€ 3 007 480€ 2 494 221€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
136 468€ 157 127€ 178 491€
05
III.
Tržby z predaja služieb
112 637€ 164 509€ 109 579€ 359 930€ 458 703€ 447 826€ 504 141€ 203 696€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
13 420€ 16 070€ 9 261€ 9 104€ 10 029€ 12 988€ 8 502€ 4 668€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
8 711€ 1 250€ 833€ 500€ -8 365€ 517€ 1 334€ 3 351€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 133€ 507 604€ 173 971€ 25 472€ 237 574€ 19 063€ 8 501€ 6 171€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
50 297 024 € 5 053 476 € 4 427 112 € 4 089 469 € 3 929 300 € 3 682 041 € 3 259 469 € 2 557 389 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
47 437 273€ 3 018 215€ 2 841 197€ 2 753 012€ 2 543 134€ 2 367 023€ 2 057 819€ 1 712 526€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
357 664€ 265 520€ 248 062€ 253 668€ 276 814€ 271 974€ 302 878€ 154 870€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
491 753€ 338 244€ 294 503€ 314 445€ 254 491€ 254 521€ 264 761€ 237 658€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 698 913 € 694 302 € 677 548 € 606 990 € 485 766 € 633 908 € 444 330 € 266 077 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 369 615€ 512 948€ 506 018€ 453 989€ 379 246€ 524 484€ 355 663€ 190 161€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
309 008€ 167 949€ 159 092€ 140 545€ 98 613€ 96 659€ 79 396€ 66 754€
19
E.4.
Sociálne náklady
20 290€ 13 405€ 12 438€ 12 456€ 7 907€ 12 765€ 9 271€ 9 162€
20
F.
Dane a poplatky
5 000€ 4 080€ 4 168€ 4 070€ 2 530€ 2 988€ 3 881€ 3 441€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
229 854€ 215 319€ 200 037€ 144 259€ 123 934€ 120 951€ 158 948€ 149 146€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
229 854€ 215 319€ 200 037€ 144 259€ 123 934€ 120 951€ 158 948€ 149 146€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 583€ 524€ 3 141€ 2 837€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
12 105€ 14 356€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
71 984€ 517 796€ 161 597€ 13 025€ 242 631€ 18 047€ 9 355€ 30 834€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 254 099 € 125 439 € 92 094 € 82 958 € 357 699 € 131 211 € 270 489 € 154 718 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 238 589 € 1 048 082 € 960 640 € 825 330 € 983 351 € 900 154 € 894 665 € 597 531 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
33 047 € 1 846 € 1 772 € 19 275 € 4 835 € 965 € 3 685 € 23 242 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
728 € 120 € 121 € 121 € 121 € 100 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
728€ 120€ 121€ 121€ 121€ 100€
42
XII.
Kurzové zisky
32 319€ 1 846€ 1 772€ 19 155€ 4 714€ 844€ 3 562€ 23 142€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
551 467 € 75 928 € 93 620 € 69 381 € 82 445 € 132 299 € 115 482 € 73 183 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
4 250€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
492 801 € 50 905 € 58 120 € 47 449 € 51 316 € 70 086 € 46 683 € 50 162 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
492 801€ 50 905€ 58 120€ 47 449€ 51 316€ 70 086€ 46 683€ 50 162€
52
O.
Kurzové straty
34 188€ 16 114€ 21 057€ 10 491€ 19 807€ 49 237€ 43 782€ 3 276€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
24 478€ 8 909€ 14 443€ 11 441€ 11 322€ 12 976€ 20 767€ 19 745€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-518 420 € -74 082 € -91 848 € -50 106 € -77 610 € -131 334 € -111 797 € -49 941 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 735 679 € 51 357 € 246 € 32 852 € 280 089 € -123 € 158 692 € 104 777 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 010 944 € 19 599 € 6 920 € 10 639 € 69 257 € 2 178 € 45 895 € 30 765 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 027 140€ 18 468€ 4 727€ 8 679€ 66 429€ 11 627€ 42 169€ 25 085€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-16 196€ 1 131€ 2 193€ 1 960€ 2 828€ -9 449€ 3 726€ 5 680€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 724 735 € 31 758 € -6 674 € 22 213 € 210 832 € -2 301 € 112 797 € 74 012 €