Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Cromicron Energy a.s. v likvidácii [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.11.2017
31.01.2019
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
37 261 460 € 7 488 096 € 194 375 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
34 169 096 € 7 225 719 € 205 127 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 092 364 € 262 377 € -10 752 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
40 997 € 434 153 € 116 872 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
40 997 € 434 153 € 116 872 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
232 € 1 425 € 2 683 € 2 482 € 3 911 511 € 2 374 723 € 765 047 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
34 664 € 239 948 € 95 800 €
10
B.2
Služby
232 € 1 425 € 2 683 € 2 482 € 3 876 847 € 2 134 775 € 669 247 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-232 € -1 425 € -2 683 € -2 482 € -778 150 € -1 678 193 € -658 927 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
90 € 119 418 € 314 593 € 186 428 €
13
C.1
Mzdové náklady
80 608 € 230 183 € 133 450 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
90 € 29 478 € 71 391 € 46 646 €
16
C.4
Sociálne náklady
9 332 € 13 019 € 6 332 €
17
D
Dane a poplatky
32 € -73 € 433 € 225 € 2 801 € 476 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-44 548 € 20 908 € 7 134 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
37 837 € 23 517 € 34 624 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
107 565 € 192 € 39 072 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 235 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
246 674 € 15 519 € 868 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 509 € 6 € 1 € 87 192 € 1 153 591 € 29 863 € 2 096 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-3 741 € -1 463 € -2 611 € -90 197 € -1 829 890 € -2 007 514 € -861 876 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
38
X.
Výnosové úroky
109 719 € 1 704 € 510 €
39
N
Nákladové úroky
75 327 € 201 183 € 9 777 €
40
XI.
Kurzové zisky
442 € 7 409 € 632 €
41
O
Kurzové straty
191 € 5 € 19 940 € 237 € 7 606 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
218 € 104 € 103 € 288 € 202 164 € 20 893 € 2 279 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-409 € -104 € -103 € -293 € -187 266 € -213 200 € -18 520 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-4 150 € -1 567 € -2 714 € -90 490 € -2 017 156 € -2 220 714 € -880 396 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
0 € 480 € 480 € 960 € 13 € 5 € 2 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0 € 480 € 480 € 960 € 13 € 5 € 2 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-4 150 € -2 047 € -3 194 € -91 450 € -2 017 169 € -2 220 719 € -880 398 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
20 845 798 €
53
T
Mimoriadne náklady
9 778 563 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
11 067 235 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
11 067 235 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-4 150 € -1 567 € -2 714 € -90 490 € 9 050 079 € -2 220 714 € -880 396 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-4 150 € -2 047 € -3 194 € -91 450 € 9 050 066 € -2 220 719 € -880 398 €