Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Cromicron Energy a.s. v likvidácii [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.11.2017
31.01.2019
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
37 261 460€ 7 488 096€ 194 375€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
34 169 096€ 7 225 719€ 205 127€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 092 364 € 262 377 € -10 752 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
40 997 € 434 153 € 116 872 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
40 997€ 434 153€ 116 872€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
232 € 1 425 € 2 683 € 2 482 € 3 911 511 € 2 374 723 € 765 047 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
34 664€ 239 948€ 95 800€
10
B.2
Služby
232€ 1 425€ 2 683€ 2 482€ 3 876 847€ 2 134 775€ 669 247€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-232 € -1 425 € -2 683 € -2 482 € -778 150 € -1 678 193 € -658 927 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
90 € 119 418 € 314 593 € 186 428 €
13
C.1
Mzdové náklady
80 608€ 230 183€ 133 450€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
90€ 29 478€ 71 391€ 46 646€
16
C.4
Sociálne náklady
9 332€ 13 019€ 6 332€
17
D
Dane a poplatky
32€ -73€ 433€ 225€ 2 801€ 476€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-44 548€ 20 908€ 7 134€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
37 837€ 23 517€ 34 624€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
107 565€ 192€ 39 072€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 235€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
246 674€ 15 519€ 868€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 509€ 6€ 1€ 87 192€ 1 153 591€ 29 863€ 2 096€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-3 741 € -1 463 € -2 611 € -90 197 € -1 829 890 € -2 007 514 € -861 876 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
38
X.
Výnosové úroky
109 719€ 1 704€ 510€
39
N
Nákladové úroky
75 327€ 201 183€ 9 777€
40
XI.
Kurzové zisky
442€ 7 409€ 632€
41
O
Kurzové straty
191€ 5€ 19 940€ 237€ 7 606€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
218€ 104€ 103€ 288€ 202 164€ 20 893€ 2 279€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-409 € -104 € -103 € -293 € -187 266 € -213 200 € -18 520 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-4 150 € -1 567 € -2 714 € -90 490 € -2 017 156 € -2 220 714 € -880 396 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
0 € 480 € 480 € 960 € 13 € 5 € 2 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0€ 480€ 480€ 960€ 13€ 5€ 2€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-4 150 € -2 047 € -3 194 € -91 450 € -2 017 169 € -2 220 719 € -880 398 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
20 845 798€
53
T
Mimoriadne náklady
9 778 563€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
11 067 235 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
11 067 235 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-4 150 € -1 567 € -2 714 € -90 490 € 9 050 079 € -2 220 714 € -880 396 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-4 150 € -2 047 € -3 194 € -91 450 € 9 050 066 € -2 220 719 € -880 398 €