Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 865 655 € 1 243 461 € 763 609 € 2 227 186 € 1 644 057 € 1 235 943 € 779 082 € 1 024 311 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
127 463 € 60 172 € 91 582 € 122 844 € 30 150 € 70 793 € 111 461 € 89 149 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
127 463 € 60 172 € 91 582 € 122 844 € 30 150 € 70 793 € 111 461 € 89 149 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
127 463€ 60 172€ 91 582€ 122 844€ 30 150€ 70 793€ 111 461€ 89 149€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 735 367 € 1 179 321 € 667 476 € 2 102 426 € 1 611 687 € 1 161 643 € 664 986 € 931 580 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 716 036 € 1 144 576 € 661 096 € 2 000 893 € 1 322 106 € 823 075 € 227 997 € 425 859 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
213 547€ 167 495€ 245 571€ 215 927€ 228 500€ 221 657€ 201 160€ 212 789€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 482 654€ 953 654€ 397 324€ 1 755 398€ 1 081 298€ 580 875€ 200 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 036€ 3 236€ 22 212€ 5 299€ 15 005€ 19 874€ 5 369€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
18 799€ 20 191€ 18 201€ 7 356€ 7 009€ 5 538€ 6 963€ 7 701€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
19 331 € 34 745 € 6 380 € 101 533 € 289 581 € 338 568 € 436 989 € 505 721 €
056
B.IV.1
Peniaze
18 401€ 9 126€ 5 403€ 98 758€ 265 363€ 322 185€ 372 139€ 501 111€
057
B.IV.2
Účty v bankách
930€ 25 619€ 977€ 2 775€ 24 218€ 16 383€ 64 850€ 4 610€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 825 € 3 968 € 4 551 € 1 916 € 2 220 € 3 507 € 2 635 € 3 582 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 825€ 3 968€ 4 551€ 1 916€ 2 220€ 3 507€ 2 635€ 3 582€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 865 655 € 1 243 461 € 763 609 € 2 227 186 € 1 644 057 € 1 235 943 € 779 082 € 1 024 311 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 572 094 € 1 064 537 € 521 256 € 1 934 004 € 1 454 830 € 1 042 269 € 542 138 € 894 261 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 057 234 € 513 953 € 1 447 526 € 1 034 965 € 534 833 € 434 901 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 057 234€ 513 953€ 1 447 526€ 1 034 965€ 534 833€ 434 901€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
507 557 € 543 281 € 513 953 € 479 175 € 412 562 € 500 133 € 534 835 € 452 057 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
293 561 € 178 924 € 242 353 € 293 182 € 189 227 € 193 674 € 236 944 € 130 050 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
34 382 € 26 243 € 24 741 € 23 542 € 17 885 € 14 648 € 21 448 € 8 364 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
34 382€ 26 243€ 24 741€ 23 542€ 17 885€ 14 648€ 21 448€ 8 364€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
127 283 € 64 538 € 85 797 € 86 846 € 1 078 € 16 150 € 35 104 € 65 328 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
10 010€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
629€ -637€ -127€ 922€ 1 078€ 1 318€ 1 396€ 1 692€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
126 654€ 65 175€ 85 924€ 85 924€ 14 832€ 33 708€ 53 626€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
131 896 € 88 143 € 131 815 € 182 794 € 170 264 € 162 876 € 180 392 € 56 358 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
11 073€ 10 812€ 21 557€ 15 387€ 17 575€ 13 486€ 12 889€ 3 433€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
8 777€ 5 930€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 250€ 1 776€ 1 761€ 62 347€ 62 395€ 62 385€ 62 387€ 815€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
40 172€ 33 547€ 29 940€ 24 275€ 24 115€ 27 664€ 23 598€ 17 169€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
54 825€ 24 150€ 50 880€ 36 587€ 32 470€ 34 830€ 16 377€ 10 462€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
21 636€ 16 684€ 26 987€ 23 678€ 16 879€ 5 548€ 39 041€ 17 836€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 940€ 1 174€ 690€ 20 520€ 16 830€ 18 963€ 17 323€ 713€