Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FORMANEK, s.r.o. [zrušená]

2009
01.01.2009
31.12.2009
Návratnosť aktív (ROA)
-218,0 %
Celková zadlženosť
454,7 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
Čistý cash flow
Čistý dlh
Marže
Ukazovatele zadlženosti
Čistý dlh/EBITDA
Záväzky/EBITDA
Celková zadlženosť
Stupeň samofinancovania
Dlhodobá zadlženosť
Finančná páka
Úrokové krytie
Krytie dlhovej služby
Ukazovatele likvidity
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť aktív
Návratnosť aktív (EBIT)
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
Obrat aktív
Obrat zásob
Doba obratu zásob
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku
Ďalšie ukazovatele
Osobné náklady/Pridaná hodnota
Krytie personálnych nákladov
Krytie personálnych nákladov a odpisov
Prirážka
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
Stupeň oddlženia
Miera zadlženosti vlastného imania
Altmanovo Z-skóre