Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Belt & Buckle s.r.o. v likvidácii

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2022
31.01.2023
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 410 458€ 6 508 501€ 8 372 990€ 11 066 902€ 10 675 868€ 9 635 019€ 6 563 076€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
227 € 29 073 € 1 258 922 € 7 238 752 € 8 432 978 € 11 577 474 € 12 023 516 € 10 165 654 € 6 811 923 € 6 166 949 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 410 458€ 6 508 296€ 8 370 687€ 11 066 902€ 10 675 868€ 9 627 979€ 6 547 126€ 5 847 408€
05
III.
Tržby z predaja služieb
205€ 2 303€ 18 011€ 7 040€ 15 950€ 113 906€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 032 901€ 576 557€ -53 310€ 353 448€ -22 711€ 81 080€ 87 220€ 19 135€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
790 685€ 145 195€ 53 619€ 138 832€ 266 199€ 152 973€ 156 377€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
227€ 29 073€ 90 680€ 8 499€ 113 298€ 85 494€ 1 231 527€ 183 356€ 8 654€ 30 123€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
25 224 € 48 683 € 2 133 269 € 9 427 764 € 9 716 181 € 13 402 016 € 12 072 754 € 9 824 758 € 7 239 593 € 5 983 694 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
440 157€ 4 227 034€ 4 820 874€ 4 288 929€ 3 113 574€ 5 234 575€ 4 720 865€ 4 146 517€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-110 443€ 268 099€ -96 942€ 213 678€ 7 500€ 14 376€ -8 467€ 13 255€
14
D.
Služby
25 219€ 47 709€ 124 082€ 962 365€ 1 007 205€ 4 944 329€ 4 670 070€ 991 088€ 524 404€ 545 397€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
176 591 € 2 721 239 € 2 799 398 € 2 815 611 € 2 200 617 € 1 830 295 € 1 266 504 € 1 058 128 €
16
E.1.
Mzdové náklady
123 094€ 1 364 575€ 1 865 714€ 1 962 859€ 1 589 755€ 1 230 663€ 899 307€ 751 599€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
22 426€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
40 222€ 773 258€ 736 934€ 732 605€ 582 491€ 419 030€ 319 195€ 274 122€
19
E.4.
Sociálne náklady
13 275€ 583 406€ 196 750€ 120 147€ 28 371€ 180 602€ 25 576€ 32 407€
20
F.
Dane a poplatky
944€ 2 592€ 3 700€ 4 510€ 6 958€ 6 572€ 3 063€ 3 214€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 385 916€ 1 026 613€ 1 088 084€ 991 195€ 891 728€ 834 329€ 522 144€ 43 827€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 385 916€ 1 026 613€ 1 088 084€ 991 195€ 891 728€ 834 329€ 522 144€ 43 827€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
179 462€ 54 440€ 129 794€ 280 728€ 181 236€ 163 415€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-5 723€ -2 285€ 15 000€ 75€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5€ 30€ 116 966€ 46 083€ 96 147€ 74 324€ 1 052 513€ 632 795€ 29 844€ 9 866€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-24 997 € -19 610 € -874 347 € -2 189 012 € -1 283 203 € -1 824 542 € -49 238 € 340 896 € -427 670 € 183 255 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-25 219 € -47 709 € -76 239 € 1 627 560 € 2 588 543 € 1 991 425 € 2 862 013 € 3 476 060 € 1 413 494 € 1 275 280 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
78 € 436 335 € 400 € 10 256 € 50 116 € 19 000 € 15 136 € 976 € 1 460 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
444 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
444€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
78€ 436 335€ 400€ 10 256€ 50 116€ 18 556€ 12 940€ 976€ 850€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 192€ 610€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
13 973 € 411 068 € 43 752 € 158 949 € 153 726 € 19 060 € 37 446 € 39 383 € 17 515 € 21 613 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
13 753 € 34 940 € 41 923 € 59 209 € 28 472 € 5 000 € 5 824 € 2 950 € 4 543 € 9 644 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
13 753€ 34 940€ 41 923€ 55 524€ 17 811€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 685€ 10 661€ 5 000€ 5 824€ 2 950€ 4 543€ 9 644€
52
O.
Kurzové straty
375 730€ 0€ 90 220€ 113 613€ 54€ 17 054€ 15 871€ 7 038€ 3 568€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
220€ 398€ 1 829€ 9 520€ 11 641€ 14 006€ 14 568€ 20 562€ 5 934€ 8 401€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-13 895 € -411 068 € 392 583 € -158 549 € -143 470 € 31 056 € -18 446 € -24 247 € -16 539 € -20 153 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-38 892 € -430 678 € -481 764 € -2 347 561 € -1 426 673 € -1 793 486 € -67 684 € 316 649 € -444 209 € 163 102 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 420 € 172 328 € 69 194 € -32 865 € 136 302 € 234 479 € 11 658 € 42 371 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 420€ 89 735€ 18 200€ 73 937€ 71 687€ 326 171€ 18 699€ 42 371€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
82 593€ 50 994€ -106 802€ 64 615€ -91 692€ -7 041€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-38 892 € -430 678 € -487 184 € -2 519 889 € -1 495 867 € -1 760 621 € -203 986 € 82 170 € -455 867 € 120 731 €