Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Výskumno-realizačný ústav obnoviteľných zdrojov energie, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
123 885 € 94 739 € 81 638 € 100 967 € 131 953 € 133 305 € 143 531 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
123 885 € 94 739 € 81 638 € 100 967 € 131 953 € 133 305 € 143 531 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
64 754 € 73 460 € 86 487 € 72 354 € 68 390 € 80 241 € 111 715 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 117 € 6 486 € 4 016 € 3 708 € 4 731 € 6 403 € 6 190 €
10
B.2
Služby
60 637 € 66 974 € 82 471 € 68 646 € 63 659 € 73 838 € 105 525 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
59 131 € 21 279 € -4 849 € 28 613 € 63 563 € 53 064 € 31 816 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 622 € 10 565 € 15 793 € 14 666 € 14 772 € 13 873 € 13 308 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 200 € 7 828 € 11 595 € 11 268 € 10 315 € 9 684 € 9 306 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
422 € 2 364 € 3 315 € 2 564 € 3 631 € 3 400 € 3 275 €
16
C.4
Sociálne náklady
373 € 883 € 834 € 826 € 789 € 727 €
17
D
Dane a poplatky
2 906 € 2 906 € 2 906 € 2 906 € 2 906 € 2 979 € 3 082 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 145 964 € 1 145 717 € 1 149 940 € 1 152 958 € 1 152 958 € 1 152 958 € 1 148 583 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 527 011 € 1 525 719 € 1 558 074 € 1 522 627 € 1 494 801 € 1 436 388 € 1 466 497 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
66 890 € 69 968 € 66 901 € 66 967 € 66 883 € 67 422 € 23 187 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
368 760 € 317 842 € 317 685 € 313 743 € 320 845 € 252 220 € 310 153 €
38
X.
Výnosové úroky
89 € 81 € 217 € 157 €
39
N
Nákladové úroky
112 976 € 141 386 € 186 738 € 204 534 € 290 108 € 366 939 € 422 152 €
41
O
Kurzové straty
1 € 1 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
374 € 374 € 9 999 € 431 € 425 € 6 367 € 1 580 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-113 350 € -141 761 € -196 737 € -204 876 € -290 452 € -373 090 € -423 575 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
255 410 € 176 081 € 120 948 € 108 867 € 30 393 € -120 870 € -113 422 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
41 945 € 76 718 € -966 € 40 986 € 27 986 € -26 668 € -9 579 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880 € 2 894 € 2 893 € 3 057 € 20 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
41 945 € 76 718 € -3 846 € 38 092 € 25 093 € -29 725 € -9 599 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
213 465 € 99 363 € 121 914 € 67 881 € 2 407 € -94 202 € -103 843 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
255 410 € 176 081 € 120 948 € 108 867 € 30 393 € -120 870 € -113 422 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
213 465 € 99 363 € 121 914 € 67 881 € 2 407 € -94 202 € -103 843 €