Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

 • Názov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
 • IČO 35976853
 • DIČ 2022119836
 • IČ DPH SK2022119836 podľa §4
 • Sídlo Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. februára 2006, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3799/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 650 000 € / splatené 1 650 000 €
 • Historický názov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a. s.
  (platné do 24. apríla 2015 )
  ING Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s.
  (platné do 4. februára 2015 )
 • Historické sídlo Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava
  (platné do 10. novembra 2015)
  Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava
  (platné do 17. januára 2007)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Peter Brudňák Predseda predstavenstva V záhradách 2028/4, 811 02 Bratislava 23. júna 2016
Ing. Peter Jung Člen predstavenstva Gallayova 29, 841 01 Bratislava 14. júna 2017
Ing. Miroslava Jandorfová Člen predstavenstva Nerudova 22, 821 04 Bratislava 6. júna 2019
Ing. Branislav Buštík Člen predstavenstva Studenohorská 31, 841 03 Bratislava 6. júna 2019
Mgr. Martin Višňovský, PhD. Člen predstavenstva Tibenského 10777/10, 831 07 Bratislava 25. októbra 2014
Ing. Jozef Dúcky Predstavenstvo Tabaková 2954/1, 811 07 Bratislava 6. septembra 2019
 • Konanie menom spoločnosti [od 20. júna 2013] V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Mgr. Eva Hajná Dozorná rada Moskovská 6, 811 08 Bratislava 25. mája 2016
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns Dozorná rada Doornstraat 168-A, 2584AP Den Haag, Holandské kráľovstvo 26. septembra 2019
Renata Jadwiga Kulej Dozorná rada Sasiedzka 12, 30-385 Krakov, Poľská republika 15. januára 2020
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
NN Continental Europe Holdings B.V. Akcionár Haag, Holandské kráľovstvo
Predmety podnikania
Názov Vznik
vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov na základe povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska 20.6.2013
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou pod č. N 202/2005, Nz 42224/2005 zo dňa 12.09.2005 v znení dodatku č.1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou pod č. N 337/2005, Nz 67520/2005 zo dňa 21.12.2005.
2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.3.2006.
3. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 03.10.2006.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 103/2006, Nz 30440/2006, Nz 30377/2006 napísaná dňa 4.8.2006 - rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. o zlúčení so spoločnosťami ING Services, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 381 146, zap. v odd. Sa, vl.č. 723/B a VSP Tatry, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 387 021, zap. v odd. Sa, vl.č. 782/B (zanikajúce spoločnosti).
Zmluva o zlúčení napísaná vo forme notárskej zápisnica N 106/2006, Nz 30512/2006, Nz 30443/2006 uzavretá medzi ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. (nástupnícka spoločnosť) a ING Services, a.s. a VSP Tatry, a.s. (zanikajúce spoločnosti) napísaná dňa 4.8.2006 notárom JUDr. Ruženou Bayerovou.
Účinky zlúčenia nastávajú zápisom do obchodného registra, t.j. 1.9.2006.
5. Notárska zápisnica N 317/2006, Nz 57801/2006, NCRls 57470/2006 zo dňa 19.12.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 18.12.2006.
6. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.02.2007. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.02.2007.
7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.08.2007 - odvolanie člena predstavenstva.
8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.10.2007 - voľba člena predstavenstva.
9. Notárska zápisnica N 108/2008, Nz 25808/2008 zo dňa 17.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.06.2008.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.06.2008.
10. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 386/2009, Nz 17608/20009 zo dňa 28.5.2009.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 430/2009, Nz 22004/2009, NCRls 22377/2009 zo dňa 30.06.2009.
12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.8.2009.
13. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2009.
14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.3.2010 a 29.4.2010.
15. Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady zo dňa 21.05.2010. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 381/2010, Nz 22798/2010, NCRls 23153/2010 zo dňa 24.06.2010.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2011.
17. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 09.12.2011.
18. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.01.2012.
19. Notárska zápisnica č. N 427/2012, Nz 23538/2012 zo dňa 28.06.2012.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2013.
21. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.03.2014.
22. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.06.2014.
23. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 67/2015, Nz 3617/2015, NCRls 3722/2015 zo dňa 04.02.2015. Zmena obchodného mena z pôvodného ING Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s. na nové NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a. s.
24. Notárska zápisnica N 155/2015, Nz 22503/2015, NCRls 23068/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2015.
25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2015.
26. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2017.
História zmien a podania