Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
8 895€ 3 408€ 53€ 40€ 18 794€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 914€ 3 022€ 1 348€ 872€ 18 310€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 981 € 386 € -1 295 € -832 € 484 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
39 124 € 15 659 € 40 428 € 27 328 € 17 844 € 43 519 € 28 091 € 16 550 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
14 271€ 22 504€ 34 323€ 16 728€ 16 345€ 22 122€ 22 084€ 17 813€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
19 072€ -6 845€ -10 004€ -10 097€ -5 558€ 16 403€ 4 223€ -10 903€
07
II.3
Aktivácia
5 781€ 16 109€ 20 697€ 7 057€ 4 994€ 1 784€ 9 640€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
143 623 € 147 346 € 123 128 € 171 021 € 91 018 € 108 786 € 114 644 € 87 077 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
37 592€ 34 624€ 36 367€ 48 315€ 32 188€ 40 862€ 46 676€ 27 959€
10
B.2
Služby
106 031€ 112 722€ 86 761€ 122 706€ 58 830€ 67 924€ 67 968€ 59 118€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-102 518 € -131 301 € -83 995 € -144 525 € -73 174 € -65 267 € -86 069 € -70 527 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
83 675 € 75 317 € 82 039 € 72 422 € 60 262 € 55 460 € 65 364 € 55 742 €
13
C.1
Mzdové náklady
59 242€ 53 155€ 57 924€ 52 118€ 42 501€ 39 217€ 46 677€ 45 889€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
20 688€ 18 453€ 20 322€ 16 974€ 14 965€ 13 708€ 16 097€ 8 630€
16
C.4
Sociálne náklady
3 745€ 3 709€ 3 793€ 3 330€ 2 796€ 2 535€ 2 590€ 1 223€
17
D
Dane a poplatky
6 747€ 6 945€ 8 009€ 8 562€ 4 408€ 5 998€ 6 100€ 6 058€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
61 966€ 40 085€ 9 788€ 59 180€ 18 991€ 18 641€ 19 217€ 17 986€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
250€ 20 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 225€ 1 384€ 1 405€ 2 332€ 28 983€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
264 424€ 269 323€ 220 919€ 301 708€ 192 039€ 156 720€ 277 633€ 261 054€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
48€ 4 654€ 19 737€ 2 128€ 17 963€ 5 199€ 86 000€ 83 066€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
9 470 € 11 021 € 17 351 € 10 916 € 15 857 € 4 750 € 12 551 € 18 692 €
38
X.
Výnosové úroky
75€
39
N
Nákladové úroky
3 369€ 3 949€ 3 854€ 4 263€ 4 448€ 3 658€ 3 519€ 3 057€
40
XI.
Kurzové zisky
344€ 1€ 1€
41
O
Kurzové straty
18€ 175€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 824€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 598€ 6 096€ 5 301€ 2 631€ 7 230€ 2 614€ 2 266€ 2 767€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-7 641 € -10 045 € -9 154 € -6 894 € -11 602 € -2 448 € -5 960 € -5 824 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 829 € 976 € 8 197 € 4 022 € 4 255 € 2 302 € 6 591 € 12 868 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
394 € 358 € 960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
394€ 358€ 960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 435 € 618 € 7 237 € 3 062 € 3 295 € 1 342 € 6 591 € 12 868 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 829 € 976 € 8 197 € 4 022 € 4 255 € 2 302 € 6 591 € 12 868 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 435 € 618 € 7 237 € 3 062 € 3 295 € 1 342 € 6 591 € 12 868 €