Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

POLLUX - PLUS, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
39 965€ 282 237€ 239 351€ 261 755€ 224 794€ 229 077€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
32 691€ 182 721€ 197 654€ 184 937€ 177 997€ 184 020€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
7 274 € 99 516 € 41 697 € 76 818 € 46 797 € 45 057 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
592 € -170 € 29 421 € 268 654 € 232 943 € 192 990 € 178 554 € 239 039 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
592€ -170€ 29 421€ 268 654€ 232 943€ 192 990€ 178 554€ 239 039€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 084 € 1 879 € 48 273 € 233 458 € 147 893 € 215 202 € 136 512 € 160 404 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 745€ 137 272€ 114 407€ 133 861€ 90 192€ 111 760€
10
B.2
Služby
1 084€ 1 879€ 32 528€ 96 186€ 33 486€ 81 341€ 46 320€ 48 644€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-492 € -2 049 € -11 578 € 134 712 € 126 747 € 54 606 € 88 839 € 123 692 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
682 € 37 432 € 124 554 € 103 927 € 83 611 € 69 946 € 69 871 €
13
C.1
Mzdové náklady
50 429€ 49 451€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
17 015€ 16 142€
16
C.4
Sociálne náklady
2 502€ 4 278€
17
D
Dane a poplatky
7€ 205€ 648€ 2 179€ 2 052€ 1 894€ 1 819€ 1 713€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 407€ 15 928€ 11 058€ 5 610€ 10 507€ 19 193€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
9 384€ 21 372€ 17 875€ 9 666€ 3 067€ 3 855€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
32 144€ 5 855€ 1 725€ 1 230€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
9 128€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 226€ 12 778€ 39€ 5 279€ 3 232€ 4 439€ 5 238€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30€ 915€ 3 795€ 810€ 19 140€ 3 576€ 126€ 644€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-516 € -3 467 € -74 137 € 4 407 € 9 011 € -27 187 € 13 947 € 31 006 €
38
X.
Výnosové úroky
129€ 2€ 2€ 1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
360€ 957€ 1 059€ 6€ 232€ 1 359€
41
O
Kurzové straty
3€ 9€ 8€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
84€ 128€ 390€ 5 815€ 5 145€ 4 923€ 5 816€ 5 870€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-84 € -488 € -1 350 € -6 745 € -5 158 € -4 929 € -6 047 € -7 228 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-600 € -3 955 € -75 487 € -2 338 € 3 853 € -32 116 € 7 900 € 23 778 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
481 € 960 € 2 880 € 960 € 961 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
481€ 960€ 2 880€ 960€ 961€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 081 € -3 955 € -76 447 € -5 218 € 2 893 € -33 077 € 7 900 € 23 778 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-600 € -3 955 € -75 487 € -2 338 € 3 853 € -32 116 € 7 900 € 23 778 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 081 € -3 955 € -76 447 € -5 218 € 2 893 € -33 077 € 7 900 € 23 778 €