Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Občianska konzervatívna strana

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
50€ 180€ 0€ 194€
02
502
Spotreba energie
98€ 96€ 96€ 92€ 90€ 121€
07
518
Ostatné služby
2 311€ 1 780€ 1 631€ 2 740€ 2 977€ 2 555€
14
532
Daň z nehnuteľností
88€ 88€ 88€ 31€ 31€ 31€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 369€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
202€ 193€ 2 194€ 2 183€ 180€ 185€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
342€ 342€ 342€ 342€ 342€ 684€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 5 200€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
3 090€ 2 678€ 4 351€ 5 583€ 3 989€ 8 776€
Výnosy
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 5€ 18€ 873€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
2 788€ 1 822€ 5 808€ 4 239€ 2 372€ 7 079€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 788€ 1 822€ 5 813€ 4 256€ 3 244€ 7 079€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-302€ -856€ 1 462€ -1 327€ -744€ -1 696€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-302€ -856€ 1 462€ -1 327€ -744€ -1 696€