Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská kancelária poisťovateľov

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Slovenská kancelária poisťovateľov

 • Názov Slovenská kancelária poisťovateľov
 • IČO 36062235
 • DIČ 2021634087
 • IČ DPH SK2021634087 podľa §7
 • Sídlo Bajkalská 19B, 82658 Bratislava - mestská časť Ružinov
 • Dátum vzniku 4. decembra 2001, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 983/B
 • Historické sídlo Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava
  (platné do 29. októbra 2018)
  Bajkalská 19B, 826 58 Bratislava
  (platné do 17. mája 2018)
  Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava 29
  (platné do 9. januára 2018)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
správa poistného garančného fondu 4.12.2001
vykonávanie hraničného poistenia 4.12.2001
zastupovanie poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti 4.12.2001
uzavieranie dohôd s kanceláriámi poišťovateľov cudzích štátov, subjektami zodpovednými za náhradu škody v členských štátov a zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z týchto dohôd 8.6.2004
spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti 4.12.2001
podieľanie sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave 4.12.2001
vykonávanie činnosti informačného strediska a na tento účel vedenie registra poistenia zodpovednosti 8.6.2004
na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytovanie informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody 8.6.2004
vedie evidencie a štatistiky na účely poistenia zodpovednosti 9.1.2018
Iné právne skutočnosti
1. Notárska zápisnica č. N 692/01, Nz 692/01 napísaná dňa 31.10.2001 notárom JUDr. Danielou Šikutovou, osvedčujúca priebeh prvého zhromaždenia členov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 22.11.2001, číslo: UFT-007/2001/POIS o schválení štatútu kancelárie.
2. Zápisnica zo zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 3.4.2002.
3. Rozhodnutie ministerstva financií SR č. 3362/2002 -KM zo dňa 1.8.2002.
Zápis zo zasadnutia správnej rady zo dňa 4.9.2002.

Manuel Bauer, r.č. XXXXXXXXXXX
Búdková 4161/33, Bratislava, podpredseda správnej rady od 4.12.2001 do 3.9.2002.
4. Zápisnica zo zhromaždenia členov zo dňa 09.12.2002. Zápisnica zo zasadnutia správnej rady zo dňa 09.12.2002.
5. Zápisnica zo zhormaždenia členov a zápisnica zo zasadnutia správnej rady, ktoré sa konali 08.09.2003.
6. Zápisnica zo zasadnutia členov Slovenskej kancelárie poisťovateľov zo dňa 25.3.2004. Zápis zo zasadnutia kontrolnej komisie Slovenskej kancelárie poisťovateľov zo dňa 16.4.2004. Zápis zo zasadnutia správnej rady SKP zo dňa 27.11.2002.
7. Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 15.12.2004.
8. Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie zo dňa 12.5.2008.
9. Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 16.04.2009.
10. Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 23.09.2009.
11. Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 08.12.2009.
12. Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 24.06.2010.
13. Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 5.10.2010.
14. Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 07.12.2010.
15. Zápisnica zo zhromaždenia členov zo dňa 07.12.2011.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2012.
17. Zápisnica kontrolnej komisie zo dňa 16.04.2013.
18. Zápisnica zo zhromaždenia členov zo dňa 04.10.2013.
19. Zápisnica zo zhromaždenia členov zo dňa 04.12.2013.
20. Zápisnica zo zhromaždenia členov zo dňa 15.04.2015
21. Zápisnica zo zhromaždenia členov zo dňa 08.04.2016.