Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Združenie obcí Mikroregión Machnáč-Inovec

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
3 485€ 9 827€ 10 544€ 1 747€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
3 485€ 9 827€ 10 544€ 1 747€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
250€ 251€ 260€ 72€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
3 235€ 9 576€ 10 284€ 1 675€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
181€ 206€ 88€ 113€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
181€ 206€ 88€ 113€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 665€ 10 033€ 10 632€ 1 860€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
3 665€ 876€ 1 325€ 1 860€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
876€ 1 325€ 1 860€ 2 553€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
2 790€ -449€ -535€ -693€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
0€ 9 157€ 9 307€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
0€ 9 157€ 9 307€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348))
0€ 9 157€ 9 307€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
3 665€ 10 033€ 10 632€ 1 860€