Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
76 590 € 86 924 € 76 583 € 84 650 € 76 072 € 70 048 € 69 340 € 70 652 € 63 703 € 72 999 € 70 205 €
02
501
Spotreba materiálu
60 462 € 66 141 € 58 181 € 69 024 € 56 666 € 45 823 € 39 646 € 34 126 € 39 061 € 40 681 € 38 173 €
03
502
Spotreba energie
16 128 € 20 783 € 18 403 € 15 626 € 19 406 € 24 225 € 29 695 € 36 526 € 24 642 € 32 318 € 32 032 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
29 725 € 34 004 € 23 454 € 18 005 € 17 615 € 18 550 € 15 811 € 11 927 € 10 251 € 17 062 € 13 344 €
07
511
Opravy a udržiavanie
5 108 € 6 021 € 7 272 € 4 193 € 3 258 € 8 066 € 8 773 € 2 723 € 2 140 € 8 915 € 664 €
08
512
Cestovné
894 € 792 € 1 061 € 764 € 541 € 202 € 264 € 245 € 131 € 212 € 66 €
10
518
Ostatné služby
23 723 € 27 191 € 15 121 € 13 048 € 13 816 € 10 283 € 6 774 € 8 959 € 7 980 € 7 935 € 12 614 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
528 551 € 489 380 € 460 213 € 419 207 € 376 290 € 352 517 € 307 905 € 288 396 € 279 089 € 258 142 € 231 959 €
12
521
Mzdové náklady
385 909 € 360 189 € 339 231 € 307 503 € 276 379 € 260 230 € 229 660 € 212 122 € 208 290 € 192 370 € 170 882 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
135 157 € 125 042 € 118 014 € 106 637 € 95 879 € 89 888 € 76 293 € 72 210 € 68 525 € 63 913 € 58 886 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 191 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
7 485 € 4 149 € 2 968 € 5 067 € 4 032 € 2 399 € 1 952 € 4 064 € 2 274 € 1 859 € 0 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
6 € 6 € 0 € 0 € 3 € 2 € 0 € 3 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 € 6 € 0 € 0 € 3 € 2 € 0 € 3 € 0 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
11 336 € 13 823 € 15 325 € 16 753 € 15 795 € 15 799 € 17 647 € 18 256 € 56 032 € 59 691 € 62 106 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
17 € 0 € 0 € 0 € 0 € 42 € 0 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
11 336 € 13 823 € 15 308 € 16 753 € 15 795 € 15 799 € 17 647 € 18 214 € 56 032 € 59 691 € 62 106 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
37 813 € 57 497 € 13 430 € 27 654 € 28 354 € 61 046 € 63 626 € 56 741 € 52 201 € 50 315 € 51 916 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
37 813 € 57 497 € 13 430 € 27 654 € 28 354 € 34 125 € 38 720 € 37 493 € 37 493 € 37 037 € 37 111 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0 € 0 € 0 € 26 922 € 24 906 € 19 248 € 14 708 € 13 278 € 14 805 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 26 922 € 24 906 € 19 248 € 14 708 € 13 278 € 14 805 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
2 399 € 2 104 € 6 806 € 1 493 € 1 857 € 1 288 € 1 905 € 1 615 € 1 542 € 1 771 € 863 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
2 398 € 2 104 € 6 806 € 1 493 € 1 857 € 1 288 € 1 905 € 1 615 € 1 542 € 1 771 € 863 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
55 747 € 17 670 € 18 052 € 18 472 € 19 773 € 15 090 € 12 775 € 11 975 € 12 311 € 5 341 € 3 684 €
62
588
Náklady z odvodu príjmov
55 747 € 17 670 € 18 052 € 18 472 € 19 773 € 15 090 € 12 774 € 11 975 € 12 311 € 5 341 € 3 684 €
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
742 161 € 701 401 € 613 868 € 586 240 € 535 756 € 534 338 € 489 011 € 459 564 € 475 129 € 465 324 € 434 077 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
53 021 € 53 067 € 53 158 € 49 222 € 44 586 € 44 734 € 38 010 € 38 817 € 32 337 € 28 871 € 27 053 €
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 665 € 0 € 0 € 0 €
67
602
Tržby z predaja služieb
53 021 € 53 067 € 53 158 € 49 222 € 44 586 € 44 734 € 38 010 € 38 152 € 32 337 € 28 871 € 27 053 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 381 € 2 453 € 2 399 € 3 663 € 4 005 € 3 189 € 7 607 € 6 658 € 48 592 € 50 417 € 53 907 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 381 € 2 453 € 2 399 € 3 663 € 4 005 € 3 189 € 7 607 € 6 658 € 48 592 € 50 417 € 53 907 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0 € 0 € 22 189 € 24 906 € 19 248 € 14 708 € 13 278 € 14 806 € 0 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0 € 0 € 22 189 € 24 906 € 19 248 € 14 708 € 13 278 € 14 806 € 0 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 22 189 € 24 906 € 19 248 € 14 708 € 13 278 € 14 806 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
2 € 3 € 2 € 2 € 8 € 10 € 21 € 18 € 33 €
102
662
Úroky
2 € 3 € 2 € 2 € 8 € 10 € 11 € 18 € 33 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 € 0 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
686 917 € 645 868 € 557 708 € 533 086 € 465 467 € 462 448 € 421 927 € 401 930 € 377 614 € 369 449 € 351 590 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
157 759 € 122 622 € 105 303 € 89 607 € 88 303 € 80 498 € 71 181 € 71 179 € 65 803 € 65 450 € 52 977 €
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
37 813 € 57 497 € 13 430 € 27 654 € 28 354 € 33 642 € 38 191 € 36 964 € 36 964 € 36 992 € 37 111 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
491 178 € 465 702 € 438 975 € 415 825 € 344 810 € 347 825 € 312 026 € 291 258 € 274 318 € 266 962 € 261 502 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
166 € 47 € 0 € 0 € 4 000 € 0 € 0 € 2 000 € 0 € 0 € 0 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 483 € 529 € 529 € 529 € 45 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
741 318 € 701 389 € 613 269 € 585 974 € 536 250 € 535 279 € 486 801 € 462 123 € 471 842 € 463 561 € 432 583 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-843 € -13 € -600 € -266 € 493 € 941 € -2 210 € 2 559 € -3 287 € -1 763 € -1 494 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 1 € 0 € 0 € 2 € 2 € 2 € 5 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-843 € -13 € -600 € -266 € 493 € 940 € -2 212 € 2 557 € -3 289 € -1 768 € -1 494 €