Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Hutnícke združenie, Oravský Podzámok'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 045,6 € úhrada rehabilitačných nákladov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 468,6 € úhrada rehabilitačných nákladov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 896 € nákup medicínskeho prístroja
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 880 € úhrada nákladov na delfinoterapiu a nákup zdravotných pomôcok
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € príspevok na dobudovanie verejného multifunkčného ihriska
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € príspevok na činnosť futbalového klubu
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € príspevok na činnosť futbalového klubu
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € príspevok na činnosť futbalového klubu
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € príspevok na činnosť športového klubu
b) podpora a rozvoj športu 21 089,04 € potreby pre športový klub
b) podpora a rozvoj športu 22 240 € potreby pre športový klub
b) podpora a rozvoj športu 2 420 € športové potreby pre lyžiarsky klub
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 7 000 € príspevok na zorganizovanie kultúrneho podujatia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € príspevok na zorganizovanie kultúrneho podujatia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € príspevok na zorganizovanie kultúrneho podujatia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € príspevok na zorganizovanie kultúrneho podujatia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € príspevok na zorganizovanie kultúrneho podujatia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € príspevok na činnosť speváckej folklórnej skupiny
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € príspevok na účasť na medzinárodnom festivale
Spolu 105 239,24 €
Výrok auditora

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Organizácie k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve").