Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Hutnícke združenie, Oravský Podzámok'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 400 € Príspevok pre zdravotne ťažko postihnutú osobu na úhradu časti nákladov spojených s liečbou, rehabilitáciou a nákupom zdravotných pomôcok
b) podpora a rozvoj športu 300 € Príspovek na činnoť športového klubu
b) podpora a rozvoj športu 4 560 € Materiálové zabezpečenie činnosti športového klubu
Spolu 9 260 €
Výrok auditora

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Organizácie k 31. decembru 2021 a výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2022 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.